Skånes bästa friluftskommun igen

den 9 september 2021 08:53

Kristianstads kommun är Skånes bästa friluftskommun för tredje året i rad. För att lyckas ska kommunen arbeta långsiktigt med friluftsliv och det är precis vad Kristianstad gör. Den pusselbit som saknas för att kunna få utmärkelsen bäst i Sverige kan var en friluftsplan.

Sveriges friluftskommun baseras på en årlig undersökning om kommunernas arbete med friluftsliv. Undersökningen ställer frågor om planering, information, samarbete och aktiviteter för friluftsliv. Full pott i undersökningen ger 32 poäng och i år landade Kristianstad på 30,5.

Den friluftsplan som just nu arbetas fram kan vara den sista pusselbiten. Den ska vara klar under 2022.
– Målet med friluftsplanen är att tydliggöra och förstärka arbetet med friluftslivet i kommunen. Friluftslivet ska vara en tillgång för alla kommunens invånare och en stärkande faktor för fortsatt utveckling inom naturturism, säger Jenny Sahlström som är friluftsstrateg på Kristianstads kommun.

I år pågår projektet Luften är fri - Friluftslivets år. Det är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och är Sveriges hittills största satsning på friluftsliv. Varje månad kommunicerar Kristianstads kommun något extra som rör ett speciellt tema.

Fakta om utmärkelsen Sveriges friluftskommun

Sveriges friluftskommun är ett pris som delas ut för att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med friluftsliv. Priset delas ut av Naturvårdsverket i samarbete med Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kultur- och Fritidschefers förening.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.