Sjukfrånvaron fortsätter att minska

den 8 oktober 2019 08:25Arkiverad

Vi kan glädjande nog konstatera att sjukfrånvaron bland kommunens anställda fortsätter att minska. Jämfört med 2018 har sjukfrånvaron till och med augusti sjunkit med 1,4 dagar. Håller trenden i sig kanske vi kan nå en minskning med två hela dagar för hela 2019.

Sjukfrånvaron bland tillsvidareanställda medarbetare i kommunen ökade stadigt mellan åren 2012 och 2017. År 2018 fick vi ett trendbrott och antalet sjukdagar minskade med 1,7 dag per tillsvidareanställd medarbetare i kommunen.

Minskningen beror på flera olika saker och ett stort arbete pågår både i våra förvaltningar och övergripande.

– Jag är mycket glad över att minskningen fortsätter. Förra året minskade sjukfrånvaron med 1,7 dagar per anställd och om vi kan nå en ytterligare minskning med två dagar i år, har vi verkligen vänt trenden. Nu gäller det att hålla i och fortsätta arbetet, säger Johanna Näslund, HR-direktör.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.