Satsning på socionomer ger resultat

Uppdaterad:den 4 oktober 2018 16:12Arkiverad

Från 15 till 2 miljoner kronor på tre år. Kristianstads kommun har lyckats minska antalet hyrsocionomer och ge medarbetare bättre förutsättningar att klara av sitt arbete.

Arbete och välfärdsförvaltningen har kommit ikapp med att rekrytera socialsekreterare.
Arbete och välfärdsförvaltningen har kommit ikapp med att rekrytera socialsekreterare.

Precis som Sveriges övriga kommuner har vi de senaste åren haft svårt att rekrytera socionomer. Detta har inneburit längre utredningstider för medborgare och en tyngre arbetsbörda för våra medarbetare. Lösningen var då att hyra in personal, vilket innebar stora kostnader för Arbete och välfärdsförvaltningen. För att vända detta, gjordes en stor och bred satsning under perioden 2014-2017. Satsningen bestod av att höja lönerna, erbjuda fasta tjänster, ge introduktion för nyexaminerade socionomer och sjösätta en ny teamledarorganisation. Detta tillsammans gjorde stor skillnad för både medarbetare och klienter. Från att haft få sökande till tjänsterna, är vi nu ikapp med rekryteringarna.

Charlie och Sasa hälsar på hos socialtjänsten.
Att vi nu lyckats rekrytera medarbetare är bra både för klienter och medarbetare.

–Idag är vi i kapp, både med utredningstiderna och med rekryteringarna.  Det blir en annan arbetsro för medarbetarna och det ger i sig goda chanser för fortsatt arbete, säger Merete Tillman förvaltningschef.

Det är verksamheterna själva och framförallt barn och ungdomsverksamheten som arbetat hårt för att komma ifall med rekryteringen.

–Det handlar om en kombination av faktorer. Vi har haft lönesatsningar på socionomer flera år i rad, i snitt 5-6% i ökning per år. Vi har erbjudit fastanställningar och introduktionsprogram för nyexaminerade. Dessutom har vi infört en ny nivå av teamledare som gör att medarbetarna får närmare arbetsledning och bollplank vid svåra ärenden, säger Ann-Charlotte Kvick, HR-chef.

Mellan 2015 och 2016 var kostnaderna uppe i 15-16 miljoner kronor per år. 2018 ligger kostnadsprognosen mellan 2 och 3 miljoner kronor.  

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.