Samarbetsavtal mellan Køge och Kristianstad

Uppdaterad:den 1 oktober 2021 15:44Arkiverad

Idag har Køge och Kristianstad skrivit under ett samarbetsavtal. De båda kommunerna har en lång tradition av samarbete och syftet med ett gemensamt avtal är att stärka och utveckla samarbetet samt utbyta erfarenheter och goda exempel.

Marie Staerke och Pierre Månsson undertecknar samarbetsavtalet mellan Køge och Kristianstad.
Marie Staerke och Pierre Månsson undertecknar samarbetsavtalet mellan Køge och Kristianstad.

Städerna liknar varandra på flera sätt och delar många gemensamma frågor. Liksom Kristianstad är Køge en kustkommun med utmaningar som höjda havsnivåer som konsekvens.

I avtalet åtar sig bägge kommuner att samarbeta kring tre gemensamma samhällsområden:

 • klimatanpassning och kustskydd
 • stadsutveckling och näringslivsfrågor
 • insatser i utanförskapsområden

Från Kristianstads kommun: Peter Johansson, kommunalråd, Pierre Månsson kommunalråd, Anders Johansson kommundirektör. Från Køge: Peter Frost, kommundirektör och Marie Staerke, borgmästare.


Både Marie Staerke, Køges borgmästare och Pierre Månsson, kommunalråd är helt överens om att samarbetet stärker båda kommunerna men att det är viktigt att arbeta med konkreta frågor.

- Våra utmaningar och våra fördelar påminner mycket om varandra. Båda våra kommuner växer och är expansiva och vi har också närheten till storstäder som Malmö och Köpenhamn, säger kommunalrådet Pierre Månsson (L). Genom att arbeta tillsammans med konkreta frågor och dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper så stärks våra respektive kommuner. Hur vi arbetar med utanförskapsområden är en högaktuell fråga liksom klimatanpassningen.

- Vi kan dra nytta och lära av varandra. Vi blir starkare nationellt men också inom EU, när vi gemensamt kan lyfta och belysa aktuella områden. Jag är mycket intresserad av att titta närmare på hur Krinova samarbetar med det lokala näringslivet både med kompetensförsörjningsfrågan och med att skapa fler arbetstillfällen, det är viktiga frågor för oss, säger Marie Staerke.

Arbetsgrupper kommer nu att skapas för att utbyta erfarenheter och arbeta inom utpekade fokusområden. De politiska ledningarna kommer årligen att träffas för att föra en dialog om hur de på bästa sätt kan fortsätta att driva utvecklingen framåt.

Kommunalråden Pierre Månsson (L) och Peter Johansson (M) tog tillsammans med kommundirektör Anders Johansson och planeringsstrateg Elisabeth Farner emot sina danska kollegor Marie Staerke och Peter Frost som är Køge kommuns borgmästare respektive kommundirektör.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.