Säkrare evenemang i kommunen

Uppdaterad:den 14 november 2022 09:13Arkiverad

Kristianstad är en framstående evenemangskommun med många lokala, nationella och internationella arrangemang. Säkerhetsarbetet i samband med evenemang blir allt viktigare. Därför har två av kommunens medarbetare gått den högsta utbildning som finns kring just evenemangssäkerhet i Sverige.

Utbildningen arrangeras av Karlstads Universitet och är i tre steg. Utbildningen vänder sig till alla som jobbar med säkerhetsfrågor kopplade till evenemang, både inom den privata och offentliga sektorn. Utbildningen är den mest avancerade i Sverige och det är bara sju personer i Sverige som har gått den, varav två är David Andersson och Emelie Pehrsson från evenemangsfunktionen i vår kommun. Kristianstads kommun är dessutom den enda kommunen som har medarbetare som har gått det tredje och sista steget.

– Kristianstad är en framstående evenemangskommun. En förutsättning för trygga och säkra arrangemang är att det strategiska säkerhetstänket kommer in redan i den tidiga planeringen. Genom att David och Emelie gått utbildningen har vi höjt nivån på vårt strategiska arbete och är ännu bättre rustade för att utveckla och spetsa till vårt evenemangsarbete, säger Eva-Marie Hagström, utvecklingschef i Kristianstads kommun.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.