Säkerhetsdagar för alla sjundeklassare

Uppdaterad:den 19 september 2022 11:06Arkiverad

Under tre dagar får närmare 1 200 sjundeklassare i kommunen lära sig mer om säkerhet och brottslighet. Säkerhetsdagarna där ungdomarna bland annat får vara med om en simulerad diskoteksbrand är tillbaka.

Poliser pratar om säkerhet och brott med ungdomar. Bilden är från Säkerhetsdagarna 2019.
Poliser pratar om säkerhet och brott med ungdomar. Bilden är från Säkerhetsdagarna 2019.

Kristianstads kommun genomför Säkerhetsdagarna tillsammans med lokala Drog-och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) hos Räddningstjänsten den 20-22 september.

1 200 elever deltar

Säkerhetsdagarna arrangeras för alla elever som går i årskurs sju på de kommunala och fristående skolorna i Kristianstad. I år kommer närmare 1 200 elever att få vara med om simulerade olyckor och dessutom få diskutera och reflektera över frågor som rör säkerhet och brottslighet. Ungdomarna får också träffa personal från räddningstjänsten, polisen, socialtjänsten och ambulansen. Liksom tidigare år kommer eleverna att träna på att utrymma en rökfylld lokal, som ska likna en brand på ett disco.

Målgruppen är vald utifrån att ungdomarna är i början av sin tonårstid och de är inte straffmyndiga än. Ungdomarna har börjat på högstadiet och börjar reflektera över kompisval och egna val.

Kommentarer från elever tidigare år

”Den var bra för att man fick verkligen förstå det allvarliga ”

”Älskade det vill själv bli polis så det var intressant ”

”Det var bra för att man fick lära sig att om man är med en kompis som gör ett brott och inte gör det själv så kan polisen ta en.”

”Den va bra för att man fick veta vad som kan hända på ett disco och vad man ska göra.”

Kommentarer från lärare som är med

”Bra när man får höra verkliga berättelser, tror att eleverna tar till sig det på ett annat sätt.”

”Bra att de tog upp situationer som just ungdomarna har en tendens att hamna i OCH att det faktiskt kostar dem.”

Det här innehåller Säkerhetsdagarna

Järnvägssäkerhet

Hur farligt är det egentligen att beträda järnvägsspår och bangårdsområde. Räddningstjänsten lär ut.

Sociala medier och kränkingar

Spelar det någon roll vad jag gör på sociala medier? Var är ofredande och förtal? Skillnad mellan aktiv och passiv åskådare. Fältgruppen lär ut.

Brott och konsekvenser

Vad är ett brott och vilka konsekvenser kan det ge för mig, min familj och mina föräldrar? Polisen lär ut.

Trafiksäkerhet

Om hjälm och vad som händer om du inte har hjälm. Alkohol i trafiken och varför trimning av fordon är farligt. Ambulans och Länsförsäkringar Göinge Kristianstad lär ut.

Utrymning vid diskoteksbrand

Ungdomarna deltar vid ett simulerat disco med musik och i en mörk lokal. Plötsligt går brandlarmet…
Utrymningsövningen genomförs av Youngstival som en förebyggande åtgärd för att förhindra att någon far illa om brand skulle uppstå i en liknande situation. 2008 miste 63 ungdomar livet i en diskoteksbrand i Göteborg.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.