Så tycker Kristianstadsborna om socialtjänsten

Uppdaterad:den 5 februari 2019 16:40Arkiverad

Tre av fyra upplever att deras situation har förbättrats efter kontakt med socialtjänsten visar årets brukarundersökning. Medborgare är mer nöjda i år jämfört med föregående år och inom flera områden är resultatet bättre jämfört med andra kommuner.

Under en månad i höst tillfrågades medborgare som haft kontakt med socialtjänsten vad det tyckte om kvaliteten inom familj- och individomsorgen. Så här blev svaret.
Under en månad i höst tillfrågades medborgare som haft kontakt med socialtjänsten vad det tyckte om kvaliteten inom familj- och individomsorgen. Så här blev svaret.

För tredje året i rad deltar Kristianstads kommun och Arbete och välfärdsförvaltningen i SKLs nationella brukarundersökning. Framför allt handlar det om att ta reda på hur socialtjänsten sköter sitt uppdrag, kvaliteten inom familj- och individomsorgen och följa förändringar och förbättringar över tid. 

–Detta är ett av de sätt som vi kan lyssna på hur brukarna upplever kontakten med oss. Men inte det enda, vi jobbar också med att ställa frågor till brukarna i det dagliga arbetet, säger Merete Tillman, förvaltningschef.  

De områden som undersökningen fokuserar på är social barn och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd och missbruk och beroende vård. Sammanställningen av resultaten visar generella förbättringar inom samtliga verksamheter jämfört med tidigare år. 

 • 3 av 4 upplevde att situationen förbättrats sedan hen fick kontakt med Arbete och välfärd
 • 85 % är nöjda med stödet från socialtjänsten
 • 85 % upplevde att socialsekreteraren är lätt att få kontakt med
 • 91 % upplevde att socialsekreteraren ger information som är lätt att förstå
 • 70 % upplevde att de kan påverka vilken typ av hjälp som ges
 • 85 % upplevde att socialsekreteraren visar förståelse

–Generellt så ser resultaten bättre ut i år än 2017. Det är vi nöjda med. Ensamkommandeverksamheten ser tyvärr inte lika bra ut men där har vi också haft mycket förändring det senaste året. Vi jobbar vidare på att skapa stabilitet och att arbeta med bemötandet, fortsätter Merete Tillman.  

Brukarundersökningen pågick mellan 17 september och 17 oktober och 483 enkäter delades ut till personer som varit i kontakt med förvaltningen. Sammanlagt 255 enkäter samlades in med svar på minst en fråga. Deltagandet var frivilligt och svaren anonyma.

Nationella resultat

Resultaten presenteras både lokalt för Kristianstads kommun och i jämfört med andra svenska kommuner.

–Kristianstads kommun ligger väl i paritet med andra kommuner. Det som sticker ut är ensamkommande där vi ligger lite sämre till. Medan vi inom vuxenvården får riktigt bra resultat, säger Merete Tillman.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.