Risk för fördröjd vård anmäls enligt lex Maria

den 24 maj 2023 15:32Arkiverad

I mars inträffade en händelse där en hemsjukvårdskund riskerade att inte få den vård hen behövde. Vi har nu analyserat det inträffade och identifierat flera förbättringsområden.

paragraftecken

– Vi bedömer att den inträffade händelsen är allvarlig och har därför gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. I vår analys av förloppet ser vi att flera åtgärder behövs för att öka patientsäkerheten, säger Katarzyna Wisniewska, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Rapporten pekar bland annat på att vi behöver säkerställa att sjuksköterskorna har kunskap om den modell som ska följas för att bedöma patienters hälsotillstånd på ett strukturerat sätt. Fler instruktörer i modellen behövs. Vi behöver även se till att all omvårdnadspersonal och sjuksköterskor följer den struktur som ska användas för överrapportering av hälsotillstånd. Arbetet med att genomföra dessa åtgärder pågår.

På längre sikt kommer vi även arbeta för att stärka patientsäkerhetstänket. Vi ska också se över tillgången till blodtrycksmanschetter och termometrar för hemtjänstpersonal.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.