Rent vatten i Olserödstrakten

den 16 augusti 2019 11:59Arkiverad

Det kommunala dricksvattnet från Friseboda vattenverk visar åter god kvalitet. De senaste provtagningarna visar inga bakterieförekomster och vattnet är klassat som tjänligt. Kokningsrekommendationen för vattnet i Österlia, Olseröd, Degeberga sommarby, Juleboda och Rigeleje har nu upphävts.

Vattnet från Friseboda vattenverk är åter godkänt att dricka.
Vattnet från Friseboda vattenverk är åter godkänt att dricka.

Den 1 augusti upptäcktes koliforma bakterier i ett vattenprov från ledningssystemet kring Friseboda vattenverk. Sedan dess har ett arbete pågått för att lokalisera felkällan och motverka bakterietillväxt med en rad olika åtgärder.

Störtregn orsak

Orsaken till föroreningen är sannolikt att regnvatten sköljts in i högreservoaren i samband med ett störtregn över området. Högreservoaren, som fungerar som ett vattentorn till mindre vattenverk, har nu rengjorts och tätats. Ledningsnätet har spolats och flera provtagningsserier visar att inga nya bakterier har kommit in i ledningssystemet.

Spola stillastående vatten

I området finns många fritidshus. Om ett hus har stått tomt under perioden och vatten har stått stilla i ledningarna under en längre tid bör den som kommer till huset spola kranarna en längre stund för att skölja ur de egna ledningarna. Den som regelbundet har använt sina kranar behöver inte göra någon spolning.

De vattentankar som har stått utplacerade i området tas bort under fredagseftermiddagen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.