Problem med fukt på Demenscentrum Charlottesborg

den 6 oktober 2021 17:34

Demenscentrum Charlottesborg har haft återkommande problem med fukt i källaren. Detta i kombination med att medarbetare upplevt ohälsa har lett till att fastighetsägaren AB Allön har gjort en fördjupad analys. Nu planeras åtgärder och fler undersökningar.

 – En enkät till medarbetarna visar att flera medarbetare på Demenscentrum Charlottesborg har upplevt ohälsa som kan vara kopplat till fuktproblem. Dessa indikationer tar vi på största allvar och har som en första åtgärd startat en utredning kring byggnadsrelaterad ohälsa där flera olika professioner ingår, säger Ulrika Johannesson Olsson, verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden.

En del av den pågående utredningen består av att göra en riskbedömning som omfattar både medarbetare och kunder.

Parallellt med detta arbete gör AB Allön fortsatta undersökningar och mätningar för att utreda hur resten av fastigheten mår. Redan nu konstaterar de att köket behöver renoveras. Det står också klart att källaren behöver stängas och saneras.

 – Riskbedömningen tillsammans med AB Allöns utredning ska mynna ut i en plan för hur vi ska hantera situationen och vilka åtgärder vi behöver göra på kort och lång sikt, säger Ulrika Johannesson Olsson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.