Premiär för naturaktiviteter mottogs varmt i snön

Uppdaterad:den 12 april 2021 11:40Arkiverad

I projektet Aktivera Mera – Friluftsliv arrangerar Kristianstads kommun friluftsaktiviteter för att nå ut till fler som är ovana vid att vistas i naturen i samband med Friluftslivets år 2021.

Möte i naturen med SFI
Möte i naturen med SFI

Premiären för de första aktiviteterna för kommunala SFI-elever var uppskattad. Trots snö på marken så sprack himlen upp i blått när deltagarna fick pröva på att tända eld med tändstål, lärde sig om svenska djur och gjorde friluftsbingo.

Friluftsliv för alla

Friluftspedagogen Cia Larsson berättar om Allemansrätten
Friluftspedagog Cia Larsson berättar om Allemansrätten

Kristianstads kommun är en av cirka 150 olika aktörer som i samband med Friluftslivets år 2021 arrangerar aktiviteter för att få fler att prova friluftsliv. Under månadstemat ”Hela Sveriges friluftsdag” mötte en friluftspedagog upp de första deltagarna på Åsumfältet för att under aktiviteten skapa kännedom, lust, välmående och kunskap om de möjligheter naturen och friluftslivet erbjuder. Till hjälp fanns även Svenska turistföreningen på plats som berättade om sin verksamhet.

-          Att samverka med olika verksamheter och föreningar är viktigt för att sänka trösklar till befintligt utbud eller möjligheter till friluftsliv. Den personliga kontakten med föreningslivet gör det förhoppningsvis lättare för naturovana personer att ta sig ut i naturen framöver och verksamheterna når fler, säger projektledare Sarah Granholm.

Aktiviteter i naturen utspridda under året

-          I projektet har vi möjlighet att förstärka arbetet med friluftsliv genom aktiviteter för målgrupper som generellt har lägre frekvens av meningsfull fritid, inklusive friluftsliv. Under året arrangerar vi 14 aktiviteter som utforskar friluftsliv och allemansrätten, både för allmänheten och specifika målgrupper, säger friluftsstrateg Jenny Sahlström.

April

Här skapas kännedom, lust och kunskap om friluftsliv
Här skapas kännedom, lust och kunskap om friluftsliv
 • Fyra aktiviteter med kommunala SFI på Åsumfältet anordnas den 6 och 9 april med fokus på djur, eld och allemansrätten i samarbete med Svenska Turistföreningen Östra Skåne.
 • En prova-på vandring på Skåneleden Vattenriket öppen för allmänheten anordnas i Åhus den 24 april, också den i samarbete med Svenska Turistföreningen Östra Skåne. 

Maj

Luften är fri

 • Barn som deltar i After School på Gamlegårdens bibliotek välkomnas till Lingenäset den 27 maj för kultur i naturen. Naturum Vattenrikets naturvägledare guidar barnen på områdets nya Sagostig. Deltagarna får också göra upp eld, grilla och prata om allemansrätten och naturreservat.
 • I samverkan med arbete och välfärdsförvaltningens volontärsamordning erbjuds integrationsguider och deras nyanlända kompisar en aktivitet den 30 maj. Deltagarna kommer att få vandra en del av Skåneleden, besöka ett fågelskyddsområde, bygga stormkök och laga mat i naturen. Aktiviteten görs i samarbete med Nordöstra Skånes fågelklubb.

Juni och juli

 • Den 12 juni arrangeras den andra prova-på vandringen på Skåneleden Vattenriket öppen för allmänheteten runt Lingenäset.
 • Urbana Hembygdsgården erbjuds två familjeutflykter på sommarlovet den 30 juni och 28 juli med inslag av grillning, naturpyssel och vattenaktiviteter som till exempel håvning.

September

 • Under månadstemat ”Gilla Friluftslivet” erbjuds SFI Furuboda en aktivitet. För Integrationsguider och deras nyanlända kompisar arrangeras en andra aktivitet den 5 september och barn som deltar i After School på biblioteken och deras familjer erbjuds delta i en utflykt den 12 september.

Oktober

 • SFI Hyllie Park erbjuds en aktivitet 4 oktober och SFI Folkuniversitetet den 7 oktober under månadstemat ”Lära ute tillsammans”
 • En sista prova-på vandring öppen för allmänheten arrangeras den 23 oktober. 

Aktiviteterna detaljplaneras löpande. 

Om Friluftslivets år

Friluftslivets år - Luften är fri är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Friluftslivets år invigdes andra veckan i januari och kommer under varje månad under året ha olika teman för att belysa friluftslivets olika delar. Under hela året kommer cirka 150 olika aktörer inom friluftsliv arrangera aktiviteter för att få fler att prova friluftsliv.

Om projektet Aktivera Mera – Friluftsliv

Projektets syfte är att nå ut till flera naturovana där vistelser och aktiviteter i tätortsnära natur erbjuds för att skapa kännedom, lust, välmående och kunskap om de möjligheter naturen och friluftsliv erbjuder. Fokus är att nå barn och unga i socioekonomiskt svaga områden, deras familjer samt nyanlända. Syftet är också att samverka och bygga på verksamheter som redan existerar och att på så sätt dra nytta av nätverk, kontaktytor och redan upparbetat förtroende för att nå målgrupperna på deras egna arenor. Satsningen är ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Biosfärenheten/naturum.

#friluftslivetsar2021 #friluftslivetsår2021 #luftenärfri #luftenarfri

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.