Personuppgifter kan ha blivit röjda

Uppdaterad:den 12 maj 2023 15:04Arkiverad

Kristianstads kommun har fått information om att det finns risk att personuppgifter ur vårt rekryteringssystem blivit röjda i samband med en cyberattack mot en underleverantör.

För två veckor sedan fick vi information från leverantören av det rekryteringssystem som vi i Kristianstads kommun använder, att en av deras underleverantörer blivit utsatt för en cyberattack. Den 9 maj informerar leverantören oss att deras underleverantör mottagit ett meddelande från de som utförde attacken där de säger att de tänker publicera stulen information.  
 
Den 11 maj publicerade aktörerna bakom attacken stulen information, men bland det publicerade fanns ingen information från vår leverantör.

Enligt vår leverantör finns det heller inga indikationer på att Kristianstads kommuns information skulle vara drabbad av attacken, men de kan inte garantera att så är fallet.  

Har du sökt ett jobb hos oss på Kristianstads kommun någon gång sedan december 2020 och fram till 24 april i år finns det en risk att dina uppgifter kan bli röjda.  

Vilken sorts personuppgifter?  

De uppgifter som kan ha läckt ut är de uppgifter som en person lägger in i rekryteringssystemet när man söker ett jobb i kommunen. Även eventuella anteckningar som gjorts i systemet i samband med rekryteringen kan vara information som riskerar att bli röjd.   

När underleverantören blev medveten om attacken stängde denne ner hela sin IT-miljö. Kristianstads kommun fick då besked från vår leverantör att det inte fanns några indikationer på att vår information varit berörd av attacken. En bedömning som leverantören fortfarande står fast vid.  

Vi följer utvecklingen noga 

Kristianstads kommun ser allvarlig på händelsen och fortsätter att ha en tät dialog med leverantören av rekryteringssystemet.   

Är du orolig för att dina personuppgifter kan ha blivit röjda ska du kontakta Jenny-Ann Östergren, rekryteringssamordnare via e-post jenny-ann.ostergren@kristianstad.se eller via telefon 044-13-21-48. 
 
Du kan också kontakta vårt medborgarcenter, telefon 044-13 50 00 eller via e-post medborgarcenter@kristianstad.se. 

 

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.