Park- och lekplatsprogrammet 2021

Uppdaterad:den 1 april 2021 11:39Arkiverad

Nu kan boende på Möllebacken enkelt lämna in synpunkter hur grönstråken och parkerna på området ska utvecklas via ett nytt interaktivt kartverktyg.

Varje år ser kommunen över parkerna och lekplatserna i en utvald ort i projektet ”park- och lekplatsprogrammet”. Förra året planerades upprustningen av lekplatserna i Hammar och Färlöv och de lekplatserna ska snart projekteras för byggnation, men redan nu börjar planeringen för nästa ort som står på tur och det är Möllebacken.

Som en del av park- och lekplatsprogrammet så hålls vanligen parkträffar där medborgarnas synpunkter samlas in. Eftersom hushållen ofta har svårt att närvara under arbetstid så har kommunen istället gått över till att samla in synpunkter digitalt. I år lanseras ett nyutvecklat och användarvänligt kartverktyg.

- I år blev det ännu viktigare att erbjuda ett enkelt sätt att lämna in synpunkter på distans. Det nya kartverktyget är utvecklat av våra duktiga kollegor på miljö- och samhällsförvaltningens GIS*-avdelning, säger Anna Ekdahl, landskapsarkitekt på kommunens tekniska förvaltning.

Du hittar webbverktyget under relaterad information. Det aktuella parkområdet är förmarkerat och det är bara att markera en eller flera platser och skriva kommentarer vad man tycker är bra eller vad som man vill utveckla. Synpunkter kan lämnas fram till och med den 30 april 2021. Efter det så är det dags för Anna och hennes kollega Hilda att börja rita. Förslaget presenteras på kommunens webbplats senare under året.

*GIS = geografiska informationssystem.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.