Pandemin har lett till stort tapp för stadskärnorna år 2020

Uppdaterad:den 26 oktober 2021 17:38Arkiverad

2020 var ett utmanande år för alla stadskärnor som en följd av pandemin. Kristianstad är ungefär lika drabbat som landets övriga stadskärnor med ett tapp på 18,7 procent enligt årets Cityindex.

Siffrorna för Kristianstads stadskärna 2020 ligger ungefär likadant som i landets andra större städer.
Siffrorna för Kristianstads stadskärna 2020 ligger ungefär likadant som i landets andra större städer.

2020 var ett extremt år. Coronapandemin och restriktionerna slog hårt mot framför allt hotell och restauranger, vilket också syns i siffrorna på Cityindex 2021, mätningen av handel och verksamhet i våra stadskärnor som årligen görs av Fastighetsägarna och HUI.

I Kristianstad backade hotellen med 41 procent och restaurang med 23,4 procent, siffror som ligger i paritet med riket i stort. Också kommersiell service (frisörer, gym, massageterapeuter och liknande) har haft det tufft under tiden med restriktioner. I Kristianstad backade kommersiell service med 20,2 procent, vilket är en något bättre siffra än för jämförbara städer (22,3 procent) och riket i stort (24,8 procent).

- Det som däremot är intressant är hur snabb återhämtningen har varit efter att restriktionerna har släppts. När det gäller restaurang kan det mycket väl landa på ett nollresultat i år, och det är positivt sett till framtiden, konstaterar Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna Syd.

Tittar man på det totala omsättningstappet för Kristianstad så ligger stadskärnan någon procentenhet över jämförbara städer, 18,7 procent mot 17,2 procent. Ser man till alla stadskärnor så ligger tappet på 19,2 procent.

Dock: I pandemin har det funnits vinnare och förlorare inom detaljhandeln. Medan exempelvis kläder och skor tappat ytterligare så har varor med koppling till hemmet haft en uppgång. Också dagligvaruhandeln har haft en uppgång under 2020, inte minst i Kristianstad där ökningen i stadskärnan varit 6,4 procent. När man tittar på detaljhandelns utveckling ska man ha i bakhuvudet att beroende på sammansättningen av butiker i stadskärnan kan ökningen eller minskningen av omsättning se väldigt olika ut.

- Det stämmer, och det man kan ta med sig från årets siffror generellt är vikten av att ha en bra mix av olika verksamheter i stadskärnan, konstaterar Magnus Hulthe Anderson.

Under 2020 tappade Kristianstads stadskärna 362 miljoner i omsättning, och minskade antalet anställda i de olika verksamheterna med 87 personer. Dock: antalet verksamheter i centrum har inte minskat särskilt mycket, utan stadskärnan tappade inte mer än 12 verksamheter under 2020. Fortfarande finns 237 olika verksamheter, och får dessa nu ökad omsättning efter pandemin finns också en god chans att antalet anställda åter ökar.

Cityindex tittar också på utvecklingen i Åhus stadskärna. Där märks en tydlig minskning för dagligvaruhandeln från 2020 i och med att Systembolagets del av försäljningen flyttade utanför det som räknas som stadskärnan (men finns kvar på orten).

Noterbart för Åhus är annars att både kommersiell service (+13,8) och hotell och restaurang (+2,5) gick emot trenden för övriga riket och faktiskt ökade under pandemiåret, mycket tack vare många besökare under sommarmånaderna.

Noterbart är också att Kristianstad har ett handelsindex på 118, det vill säga att det finns ett inflöde från andra kommuner som handlar i Kristianstad. Sedan 2017 har handelsindex ökat från knappt 110 till 118.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.