Österslövs skola får årets miljöpris

Uppdaterad:den 13 april 2018 14:54

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat att Österslövs skola får kommunens miljöpris för 2017. – Österslövs skolas långsiktiga satsning för en hållbar utveckling och deras sätt att föra in detta viktiga ämne i undervisningen är en inspiration för oss alla, säger Ulf Persson ordförande i nämnden.

Kor i vatten. Foto Kristianstads kommun
Kor i vatten. Foto Kristianstads kommun

Den 22 maj i samband med kommunens födelsedag delas miljöpriset för 2017 ut. I år tillfaller vinsten på 10 000 kr Österslövs skola för deras långsikta och målinriktade arbete för en hållbar utveckling inom kommunen. Hela verksamheten är engagerad i miljöarbetet på skolan och tillsammans arbetar de för en gemensam framtid där eleverna får kunskaper kring hur de kan ansvara för vår planet.

När pedagogerna planerar undervisningen finns alltid hållbarhetsperspektiv med från start. Det gör att elever och pedagoger är väl medvetna kring hur de kommer att arbeta med miljömålen i undervisningen. Elevernas tankar och undervisningen sprids därefter till hemmen och skapar ett stort engagemang över flera generationer.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens motivering:
”Genom årets miljöpris vill miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmärksamma den pedagogiska verksamhetens betydelse för arbetet med en hållbar utveckling. Österslövs skola har en lång bakgrund i arbetet med en hållbar utveckling i sin undervisning. Det är viktigt att belysa och uppmuntra det engagemang som finns hos Österslövs skolas pedagoger, elever och föräldrar som inspirerar nästa generation att ta ansvar för vår planet.”

Fakta miljöpriset
Kristianstads kommun delar sedan 1992 ut ett årligt miljöpris på 10 000 kronor. Miljöpristagaren utses av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljöpriset delas ut till den person eller de personer som på ett dokumenterat sätt har uträttat en för Kristianstads kommun betydelsefull insats inom miljöområdet. Priset kan tilldelas ett företag, en organisation, en förening eller en skolklass.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.