Orange kampanj mot våld mot kvinnor

Uppdaterad:den 27 november 2018 09:16Arkiverad

Över hela världen lyser berömda byggnader orange under FN:s 16 dagar långa kampanj för att stoppa våld mot flickor och kvinnor. Även Kristianstads teater har fått orange belysning för att markera att vi i Kristianstads kommun står upp för kvinnors rättigheter och säger nej till allt våld.

Kristianstads teater med orange fasadbelysning.
Kristianstads teater är en av många byggnader i världen som lyser orange i månadsskiftet november-december för att uppmärksamma kampen mot våld mot kvinnor.

Förenta Nationerna, FN, har genom UN Women och rörelsen Say NO – UNiTE to End Violence against Women utlyst en årlig kampanj för att uppmärksamma och stoppa våld mot kvinnor. Kampanjen har sin start den 25 november, som är "The International Day for the Elimination of Violence against Women", den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor, och avslutas den 10 december som är "Human Rights Day", den internationella dagen för mänskliga rättigheter.

Orange stad i orange värld

Kampanjen går ut med uppmaningen "#Orange the World", för att den ljusa och optimistiska färgen symboliserar en framtid fri från våld mot kvinnor och flickor. Över hela världen används orangea inslag under kampanjen. Självklart ska det också synas i den orangea staden Kristianstad.

Var tredje kvinna i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld. Våld mot flickor och kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global hälsofara. Effekterna av våldet varierar från omedelbara till långsiktiga fysiska, psykiska och sexuella konsekvenser för flickor och kvinnor. I alltför många fall leder våldet till att flickor och kvinnor mister sina liv.

Stöd och hjälp finns i Kristianstad

När Unizon, riksförbundet för Sveriges tjej- och kvinnojourer, senast undersökte hur arbetet för kvinnor och barn som utsätts för mäns våld ser ut och prioriteras bland landets kommuner Kvinnofridsbarometern 2017 rankades Kristianstads kommun som den femte bästa kommunen. Du kan läsa om vilken hjälp som finns att få på www.kristianstad.se/kvinnofrid

I samband med årets kampanj har Länsstyrelsen Skåne, i samarbete med ett antal kommuner, däribland Kristianstad, valt att särskilt synliggöra våldsutsatthet bland äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. Två filmer har gjorts med citat dels från en äldre kvinna som utsatts för våld av sin man, dels från en kvinna med funktionsnedsättning som blir utsatt för sexuella trakasserier i färdtjänstbilen. Deras ord påminner om att alla behöver vara lyhörda och uppmärksamma signaler om att någon är utsatt för våld, även om personen har svårt att berätta. Inte minst de som arbetar med vård och omsorg måste ha en beredskap för att upptäcka våld. I Kristianstad har mer än 500 medarbetare gått en webbutbildning om hur man uppmärksammar och fångar upp våldsutsatta och vart det går att vända sig om för den som behöver hjälp eller vill hjälpa. Webbutbildningen är öppen för alla och ambitionen är att alla medarbetare i kommunen som kan ha nytta av utbildningen ska gå den. I länksamlingen till den här texten finns flera användbara länkar.

Föreningar med i kampanj

Den som vill ge stöd till FN:s internationella arbete för att stärka kvinnors rättigheter och egenmakt och bidra till att trygga kvinnors och flickors behov i humanitära kriser kan hitta mer information på UN Women Sveriges webbplats som finns i länksamlingen till den här texten.

I Kristianstad stöds kampanjen av Kristianstads FN-förening och Kristianstads Zontaklubb. I samband med Human Rights Day ordnar Kristianstads FN-förening en föreläsning på Furuboda Folkhögskola söndagen den 9 december kl. 16.00 där Furubodas rektor och verksamhetschef Jenny Anderberg talar på temat "Mänskliga rättigheter här hemma och ute i världen".

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.