Omledning på E22 vid Bäckaskog

Uppdaterad:den 16 november 2023 14:23Arkiverad

Motorvägsbygget på E22 Fjälkinge-Gualöv går framåt. Från 29 november leds trafiken österut mellan Bäckaskog och Gualöv via en nybyggd lokalväg. Här kommer trafiken att gå till och med slutet av 2024 med nedsatt hastighet till 70 km/h.

Kartbild
I omkring ett år framåt kommer trafiken mot Kalmar att få köra på en lokalväg parallellt med E22 mellan Bäckaskog och Gualöv medan motorvägen byggs.

Under hösten har Trafikverket satt igång utbyggnaden av den sista vägsträckan på E22  i riktning mot Blekinge som fortfarande inte är motorväg. 

För att skapa en säkrare väg för alla sorters trafikanter ska 2-1-sträckan förbi Fjälkinge och Gualöv byggas om till en 21,5 meter bred motorväg.

Asfalteringen av den nya lokalvägen, som ska kunna ta emot E22-trafiken under ombyggnadstiden, är snart klar. Den 29 november 2023 planerar Trafikverket att leda om delar av trafiken från E22 till den parallella lokalvägen för att ska kunna arbeta mer ostört på befintlig E22. Motorvägsutbyggnaden kommer att vara klar hösten 2025.

Den som bor i anslutning till omledningen eller som kör på E22 kommer att bli påverkad. Trafikverket ber därför de berörda att planera sin resa i god tid och att hålla skyltad hastighet, så att alla kan komma hem tryggt och säkert. 

Omledningen är tydligt markerad med orange vägvisning och hastigheten är sänkt till 70 kilometer i timmen. 

Gång‐ och cykelvägen mellan Bäckaskog och Fjälkinge planeras att hållas öppen under hela byggtiden. 

Busshållplats på Knutehusvägen i riktning mot Kristianstad flyttas till den nya lokalvägen, strax norr om nuvarande hållplats. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.