Handeln i Kristianstad ökade med 5 procent under 2019

Uppdaterad:den 4 september 2020 15:37Arkiverad

Under 2019 ökade detaljhandeln i Kristianstad med fem procent som helhet. Det placerar kommunen som tredje bästa i landet. Bara Kungälv och Mölndal har större handelsökningar.

Kristianstad har haft en handelsökning på mer än 5 procent under 2019 enligt HUI:s handelsrapport.
Kristianstad har haft en handelsökning på mer än 5 procent under 2019 enligt HUI:s handelsrapport.

Siffrorna kommer från den handelsrapport som i veckan presenterades av HUI (Handelns utredningsinstitut). Generellt har de flesta kommunerna i landet en svag ökning när det gäller handelstillväxten: Av 290 kommuner ökar 224, 35 står i princip stilla och i 31 kommuner minskade handeln.

Kristianstad tillhör de kommuner som ökat allra mest: Under 2019 ökade omsättningen i detaljhandeln totalt i kommunen med drygt 5 procent. Detta att jämföra med snittet för Skåne på 3 procent.

Bara Kungälv (+18 procent) och Mölndal (+15 procent) har högre tillväxt under 2019 bland kommuner med mer än 40 000 invånare. I båda dessa kommuner har nya köpcentrum etablerats, precis som i Kristianstad. Dock har Kungälv och Mölndal sedan tidigare ett försäljningsindex för den totala detaljhandeln som legat en bra bit under 100, det vill säga att köpkraften inte stannat i kommunen. Med en 18-procentig ökning går Kungälv från ett försäljningsindex under 80 till att ligga runt 90.

Kristianstad hade 2019 ett försäljningsindex på 113, där sällanköpshandeln gått från 125 till 131 procent.

Men siffrorna för 2019 är före Corona. Sedan pandemin kom och restriktionerna infördes i mars månad har mycket hänt. Handeln har varit en av de mest utsatta branscherna.

”Ändå har detaljhandeln varit oväntat stark under 2020. Olika segment har drabbats väldigt olika, medan beklädnad, skor, väskor, optiker och leksaker har tappat så har andra segment som sport, cykel, blommor, möbler och bygg gått väldigt bra. I princip allt som har med hemmet att göra har gått mycket bra”, konstaterar Erik Berg på HUI.

Noterbar är också den stora ökning av e-handel inom dagligvaror. Under kvartal 2 ökade e-handeln inom segmentet med 113 procent – och hade det inte varit för butikerna slagit i taket och inte kunnat öka den digitala försäljningen mer så hade sannolikt ökningen varit ännu högre.

Olika segment har också drabbats väldigt olika under Coronapandemin. Sällanköpsvaror inom bygg och möbler har exdempelvis gått väldigt bra medan skor och beklädnad tappat.  
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.