Nytt telefonnummer till överförmyndarkansliet

den 1 oktober 2019 10:44Arkiverad

Överförmyndarkansliet har nytt telefonnummer. Du som är eller har en god man eller förmyndare och behöver kontakt med överförmyndaren når oss på 044-13 25 85.

Överförmyndarkansliets nya telefonnummer är 044-13 25 85. Foto: Freepik
Överförmyndarkansliets nya telefonnummer är 044-13 25 85. Foto: Freepik
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.