Bevattningsförbud i Åhus och Yngsjö

Uppdaterad:den 27 juli 2018 08:54Arkiverad

Den långvariga torkan har medfört så stor vattenförbrukning i Åhus och Yngsjö att kommunen återigen utfärdat bevattningsförbud. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte ska användas till bevattning eller annat som kräver stora mängder vatten.

Den långa perioden med värme och torka har ökat vattenåtgången i Åhus och Yngsjö så pass mycket att kommunen måste utfärda ett nytt bevattningsförbud i orterna. Det förra förbudet gällde under första hälften av juni månad och nu är det alltså dags igen.

– Kustområdet är välbesökt nu och Åhus har många evenemang på gång. Våra vattenreserver fylls inte på i takt med användningen och därför försöker vi minska vattenuttaget, säger Dilip Roy, t.f. VA-chef på kommunen.

Använd inte vattnet till

Bevattningsförbudet innebär att kommunalt dricksvatten inte ska användas till bevattning, att fylla bassänger eller annat som innebär stor vattenförbrukning. Bevattningsförbudet gäller orterna Åhus och Yngsjö, där alla abonnenter får sitt dricksvatten från Åhus vattenverk. Förbudet gäller tills kommunen meddelar något annat.

Inget bevattningsförbud i övriga kommunen

I övriga delar av kommunen är det inget bevattningsförbud för det kommunala dricksvattnet. Men på grund av den långvariga torkan är det bra att inte slösa på vattnet i onödan. 

Spara vatten i din vardag

Under länkarna finns en karta över det aktuella området. Där kan du också lyssna till Radio P4 Kristianstads intervju med Kristianstads kommuns VA-strateg Malin Åberg, som förklarar vad vattenbristen beror på och ger tips om hur du kan spara på vatten i din vardag.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.