Bilden är från välkomstceremonin för nya medborgare
Bilden är från välkomstceremonin för nya medborgare

Nyanlända Akademiker Närmare Arbetsmarknaden

Uppdaterad:den 20 juli 2017 11:16

NANA, Nyanlända Akademiker Närmare Arbetsmarknaden, är ett projekt som ska underlätta och öka möjligheterna för nyanlända med akademisk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet möter nyanlända akademikers behov och koppla deltagarna till ett mentorskap.

Mentorsprogrammet sätter igång efter avslutad utbildning på 20 veckor och pågår i 9 månader. Träffarna mellan mentor och deltagaren startar när utbildningen är klar. Deltagaren och mentorn träffas cirka 1 gång per månad för att diskutera och prata om aktuell arbetsmarknad, krav på yrket, möjligheter och lösningar. Denna relation ska hållas professionell med avsikt att mentorn ska ge information och stöd kring yrkesområdet. Det finns ingen praktik eller krav på praktikplatser. Mentorskapet avslutas med en avslutningsträff och ett så kallat trepartssamtal där NANA deltar tillsammans med mentor och deltagare för att avsluta samarbetet och dra lärdomar av det som skett under tiden.

Det är också viktigt att tillsammans skapa bättre plattformar och nätverk för deltagarna. Vi kommer under projektet att erbjuda och hjälpa till med utbildning och inspiration för att utveckla din förmåga att möta deltagarnas behov. Under projektet hjälper projektledningen till utbildning och inspiration för att utveckla mentorernas förmåga att möta deltagarnas behov.

Vi söker mentorer som

 • kan ställa upp som mentor åt en akademiker på väg in i samma yrkesroll som dig själv
 • kan under en period fungera som bollplank för att visa på möjligheter och lösningar inom yrket
 • vill förändra och bidra, tillsammans kan vi hitta rätt sätt
 • kan förklara och visa på utveckling eller utbildningar för att kunna anställas inom yrket

Kontakt
Samordnare Michael Engleson michael.engleson@kristianstad.se 0738-532874

Projektledare Dijana Baric dijana.baric@kristianstad.se 0738-532820

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.