Nya tag mot nedskräpningen i Kristianstad

Uppdaterad:den 21 december 2018 11:14Arkiverad

Olovlig avfallsdumpning vid återvinningsstationerna har länge varit ett problem i Kristianstad. Därför inför miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen från och med den 2 januari ett nytt kontrollsystem för livsmedelsverksamheter.

– Målsättningen är att få bättre kontroll över hur livsmedelsverksamheterna hanterar sitt avfall samtidigt som vi hjälper verksamheterna att lättare göra rätt, förklarar miljöinspektör Linda Siggelow.

Tillsammans med Renhållningen Kristianstad har ett kontrollsystem tagits fram vilket kommer hjälpa miljö- och hälsoskyddsavdelningen att lättare kontrollera vilka livsmedelsverksamheter som besöker kommunens återvinningscentraler. Verksamheterna får ett passerkort, ett så kallat förpackningskort, som ska användas vid inpassering vid grind.

Det kostar inget för företagen att lämna förpackningar med hjälp av förpackningskortet. När kortet används registreras besöket och kan sedan redovisas för miljö- och hälsoskyddsavdelningen. – En av våra största utmaningar i tillsynsarbetet har varit att kunna få bekräftat att verksamheterna faktiskt har lämnat sitt avfall på återvinningscentralerna. Detta kort kommer hjälpa oss att få en bättre kontroll, säger Linda.

Vid ett tillsynsbesök kommer livsmedelsinspektörerna bland annat att kontrollera om verksamheterna har besökt någon återvinningscentral, och i så fall hur ofta. Om verksamheterna inte har lämnat sina förpackningar på en återvinningscentral behöver de kunna uppvisa vart de har lämnat avfallet med hjälp av exempelvis en faktura från en godkänd avfallsmottagare.

Kan verksamheten inte visa vart de har lämnat sitt avfall, eller om avfallshanteringen på annat sätt brister, kommer ett tillsynsärende att startas. Ett sådant tillsynsärende är baserat på timtaxa, vilket innebär att brister i avfallshanteringen kommer att leda till ytterligare kostnader för verksamheten. – Vår förhoppning är att med ett ekonomiskt incitament få verksamheterna att förstå att det både är bättre och billigare att göra rätt genom att lämna avfallet till en godkänd avfallsmottagare, avslutar Linda.

Inom de närmsta dagarna kommer cirka 115 livsmedelsverksamheter att få ett förpackningskort skickat till sig. Tillsammans med kortet får verksamheterna också information om avfallsinsatsen. Efter hand kommer sedan ytterligare förpackningskort att skickas ut till både nya och befintliga livsmededelsverksamheter.

Kontakt
Linda Siggelow
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Tele: 044- 13 25 43

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.