Säkrare miljö på gågatorna i Kristianstad

Uppdaterad:den 29 november 2018 10:44

Stadens gågator är uppskattade, med något för alla inom bekvämt promenadavstånd. Den 1 december skärps reglerna för att göra miljön säkrare.

Kristianstads gågator är en viktig del av stadens identitet. Här finns något för alla – shopping, caféer, evenemang, restauranger och upplevelser. På gågatorna är man välkommen till fots och på cykel. Bilar är förbjudna med undantag för vissa tider och ändamål. Den senaste tiden har dock den obehöriga trafiken ökat.

– Vi har märkt att en del inte respekterar att det är gågator i centrum, säger Sten-Olof Häll, enhetschef på C4 Teknik.

Med start 1 december 2018 ändras reglerna för att göra miljön säkrare. På gågatorna är du fortsättningsvis välkommen till fots och på cykel. Motordrivna fordon får endast köra in om det rör varuleveranser, tyngre godstransporter, sjuktransporter, service-resor, samt körväg till gårdsparkeringar eller garage. Varuleveranser till butiker får bara köra in mellan kl. 05 – 11.30. Alla fordon – även cyklister – ska anpassa hastigheten till gångfart och har väjningsplikt gentemot gående.

– Vi hoppas att ändringen gör miljön blir ännu trevligare, säger Sten-Olof Häll.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.