Nya bidragsbestämmelser 2019

Uppdaterad:den 20 december 2018 07:38Arkiverad

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 6 december om ändrade bidragsbestämmelser, som börjar gälla från och med 1 januari 2019.

Din förening är välkommen på en informationsträff om de nya bidragsbestämmelserna den 24 januari kl. 17.30 i Kulturkvarteret. Maximalt två personer per förening. Anmälan hittar du längst ner på sidan. Anmäl dig senast den 20 januari.

Förändringarna av bidragsbestämmelserna kan ses i sin helhet i bilagan, men innebär kortfattat följande:

 • En tillagd punkt om hur nämnden hanterar föreningar som har en skuld till kommunen.

 • Ändrade ansökningstider för kommunalt aktivitetsstöd, driftbidrag och hyresbidrag så att ansökningstiderna framöver stämmer överens med Riksidrottsförbundets ansökningstider gällande det statliga aktivitetsstödet. Det innebär 25 februari respektive 25 augusti.

 • Nytt sätt att hantera föreningar som kommer in med en sen ansökan till kommunalt aktivitetsstöd, driftbidrag och hyresbidrag. Följande gäller: 
  • 1-14 dagar
  för sent inkommen ansökan - avdrag 5% av godkänt bidragsbelopp
  • 15-30 dagar för sent inkommen ansökan - avdrag 10% av godkänt bidragsbelopp
  • Efter 30 dagar behandlas inte ansökan
 • Kommunalt aktivitetsstöd förändras från 100 deltagartillfällen till 15 sammankomster under ett halvår, som lägsta nivå för att kunna erhålla bidraget.

 • Driftbidraget delas upp i del 1 och 2, där del 1 är i enlighet med tidigare bestämmelser och del 2 ett tillägg som tydliggör fördelning av den utökning av bidragsmedlen som tillförts driftbidragsföreningar de senaste två åren. Fördelning av del 2 följer tidigare beslut av kultur- och fritidsnämnden och sker proportionerligt utifrån hur många redovisade deltagartillfällen som respektive förening redovisat vid ansökan om kommunalt aktivitetsstöd.

 • Driftbidraget förändras från 200 deltagartillfällen till 30 sammankomster under ett år, som lägsta nivå för att inte få driftbidraget halverat.

 • Hyresbidraget förändras från 200 deltagartillfällen till 30 sammankomster under ett år, som lägsta nivå för att kunna erhålla bidraget.

 • Projektbidrag – fritid som söks för tävlingar/arrangemang beviljas i högst tre år. Förening som däremot utvecklar tävlingen/arrangemanget med en ny del kan söka projektbidrag för den nya delen även efter tre år.

 • Energieffektiviseringsbidraget kan även sökas för investeringar som gäller minskade koldioxidutsläpp.

 • Projektbidrag – kultur hanterar numera även enstaka arrangemang för föreningar.

 • Arrangörsstödet blir renodlat och kan endast sökas av föreningar som arrangerar serier av offentliga kulturevenemang.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.