Tydligare vägskyltning i Kristianstad

den 12 februari 2019 14:42Arkiverad

Runt om i Kristianstad byts de större vägskyltarna ut. Bytet görs för att hänvisningen ska bli tydligare efter de de senaste årens större ombyggnationer.

Under de senare åren har ett antal större ombyggnationer skett i och kring staden. Det påverkar vilka målpunkter som ska skyltas upp och vilka körvägar som nu rekommenderas.

- Områdena kring och i  staden har förändrats mycket och då måste vi anpassa vägvisningen, säger Michael Sjöland som är projektledare för omskyltningen, och fortsätter:

- Ett tydligt exempel är Härlöv, som tidigare varit skyltat som ett industriområde. Det är idag ett handelsområde och då ändrar vi skyltningen så att det stämmer överens med verkligheten.

Omskyltningen utförs i samarbete med Trafikverket som också sköter om en stor del av vägnätet i kommunen. De största förändringarna är att antalet hänvisningar per skylt minskas. Bostadsområdena tas också bort från skyltningen från E22 och ersätts istället med ”Kristianstad” och väderstreck. Den huvudsakliga infarten till Kristianstad skyltas via trafikplats Kristianstad C, istället för via Långebro där bron ofta utgör en trafikpropp. De större parkeringsområdena skyltas också upp tydligare från infarterna till innerstan.

- Vi har skyltat om våra vägar i Åhus under hösten och just nu pågår omskyltningen kring Kristianstads centrala delar. Skyltarna ska bli tydligare i sig, men vi passar också på att förbättra placeringen och fundamenten där det behövs. Trafikverket gör sin omskyltning i Åhus just nu, säger Michael Sjöland.

Totalt handlar det om cirka 140 skyltar som byts ut längs bilvägarna runt Kristianstad och projektet beräknas bli färdigt i april/maj 2019.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.