Svensk förskola intresserar belgiska studenter

Uppdaterad:den 15 mars 2019 11:19Arkiverad

För tredje året i rad besöker belgiska studenter från University College Vives område Norras förskolor. I år det Näsbyvillans förskolas tur att vara värd för besöket.

Tecken som stöd i kommunikation intresserade
Tecken som stöd i kommunikation intresserade

Onsdagen 13 mars kom 16 belgiska lärarstudenter och deras lärare för besök på Näsbyvillans förskola. Besöket är ett av flera på förskolor runt om i Skåne under veckan som de befinner sig i Sverige. Studenterna studerar till lärare för yngre åldrar och är intresserade av att få se hur svensk förskola fungerar.

– Studenter från University College Vives besöker inte bara Sverige, när den här gruppen studenter är här befinner sig deras studiekamrater i andra Europeiska länder. Här pratar vi om att få perspektiv, säger Lina Hellberg, utvecklare som är engagerad i utbytet.

Under besöket i område Norra fick de först berättat för sig om hur svensk förskola fungerar och om hur det är att arbeta som förskollärare i Sverige. Därefter gjordes en rundtur på avdelningarna där de träffade barn och pedagoger.

– En av studenterna uttryckte att det är fantastiskt att se hur mycket barnen kan och får göra själva. De var också imponerade när vi visade hur vi använder tecken som stöd i kommunikationen. Något jag tror de tar med sig, fortsätter Lina Hellberg.

I samtalen mellan personal på förskolan och besökarna framkom både skillnader och likheter.    

– Det är en möjlighet få oss att dela med oss av vår verksamhet samtidigt som vi får ta del av hur det fungerar i hos dem. Det blir ett lärande både för oss och våra besökare då vi i diskussion både ser skillnader och likheter mellan våra verksamheter, säger förskolechef Maria Werngren.

 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.