After School startar upp igen

Uppdaterad:den 10 september 2021 12:17Arkiverad

Det är viktigt att barn och unga har en meningsfull fritid. After School ska inspirera till aktiviteter på fritiden och riktar sig främst till barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Barn i årskurs 3-6 kan delta i kulturaktiviteter på Gamlegårdens bibliotek och på stadsbiblioteket med start 6 september till och med 1 december. Senare i höst kommer också Tollarps bibliotek att arrangera aktiviteter i After School.

After School är en del av kultur- och fritidsförvaltningens projekt Aktivera Mera samt projektet Digitalt lärcenter – Digidel Kristianstad, som drivs av biblioteken i Kristianstad. Under tre eftermiddagar i veckan erbjuds kulturaktiviteter som bild och form, programmering, bokfika och pyssel.

- After School är en viktig insats för att stärka barns kreativitet, digitala nyfikenhet och känsla av sammanhang. En viktig del i verksamheten är att ta in barnens perspektiv och önskemål. Deras röst är den viktigaste och den ska styra innehållet i vår verksamhet. Det är det bästa sättet att skapa engagemang och känsla av delaktighet, säger projektledare Marcus Cato.

Kontakt
Projektledare Aktivera Mera: Marcus Cato, 0733-136170, marcus.cato@kristianstad.se

Samordnare Digitalt lärcenter – Digidel Kristianstad: Mimmi Ly, 0724-527643, mimmi.ly@kristianstad.se

Aktivera Mera ska inspirera till meningsfull fritid och genomföra insatser för en jämlik fritid och ökat deltagande bland underrepresenterade grupper på fritids-, kultur-, idrotts- eller friluftsområdet i främst socioekonomiskt utsatta områden.

After School syftar till att skapa förutsättningar för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden att delta i kulturaktiviteter och bidra till utvecklingen av biblioteket som utvecklad mötesplats. After School ska genom aktivitetstillfällen i barnens närområde inspirera till meningsfull fritid och samtidigt uppmuntra till deltagande i olika verksamheters befintliga kulturutbud i Kristianstads kommun.

Digitalt lärcenter – Digidel Kristianstad är en verksamhet med fokus på digital kompetens, delaktighet och livslångt lärande. Digidel Kristianstad arbetar för att skapa digitala lärmiljöer i syfte att stärka invånarnas digitala kompetens och motverka digitalt utanförskap. Verksamheten drivs som ett pilotprojekt av biblioteken i Kristianstad.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.