Nu ska Vattenrikets skogar bli våtare

den 13 september 2018 13:29

Projektet ”Våtare mark” ska hålla kvar vatten i landskapet, jämna ut vattenflöden och öka mångfalden av arter och miljöer. Biosfärkontoret har fått drygt 5,3 miljoner kronor i statliga medel till projektet.

Projektet "Våtare mark" ska hålla kvar vatten i landskapet och till detta projekt har limnolog Andreas Jezek fått 5,3 miljoner kronor i statliga LONA-medel.
Projektet "Våtare mark" ska hålla kvar vatten i landskapet och till detta projekt har limnolog Andreas Jezek fått 5,3 miljoner kronor i statliga LONA-medel.

Biosfärkontoret har länge arbetet med att söka pengar, hitta lägen och samarbeta med markägare om att gräva våtmarker. De våtmarker som anlagts hittills har framför allt grävts i jordbrukslandskapet för att minska näringsläckaget i Östersjön.

Nu utvecklas projektet till att omfatta våtmarker i skogsmark. I våras sökte Vattenrikets limnolog Andreas Jezek statliga LONA-medel till nya våtmarksprojekt i skogslandskapet längs Helge å och Bivarödsån. LONA-medel ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. 

– Vi vill hålla kvar vatten i landskapet, jämna ut flöden, minska brunifieringen, skapa mer grundvatten och få en större mångfald arter och miljöer, säger Andreas Jezek.

Till detta har han sökt och fått drygt 5,3 miljoner kronor fördelade på tre år med start 2018. Målet är 25 hektar, en yta stor som 25 fotbollsplaner, nya våtmarker.

Nästa steg i projektet är att hitta områden som lämpar sig för våtmarker och övertyga markägarna, som har allt att vinna på att vara med i projektet.

– Det handlar om mark som inte är särskilt produktiv för markägarna. De nya våtmarkerna kan gynna jakt och vilt som kommer för att dricka. Dessutom kan vattnet bli en resurs vid torra somrar, säger Andreas.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.