Farosymboler. Foto Kemikalieinspektionen.
Farosymboler. Foto Kemikalieinspektionen.

Kontroll av kemisk märkning

Uppdaterad:den 20 oktober 2017 16:08

För att skydda såväl människor som miljö kräver lagen att alla kemiska produkter som finns till försäljning ska märkas efter sina farliga egenskaper. Kristianstads kommuns miljöinspektörer kontrollerar så att inga produkter utan korrekt märkning finns till försäljning.

Sedan den 1 juni 2017 får endast den nya märkningen av kemiska produkter användas.

– Märkningen ger viktig information till dig så att du kan använda produkten på ett säkert sätt, berättar miljöinspektör Susann Henriksson. 

Den närmaste tiden kommer Kristianstads kommuns miljöinspektörer att kontrollera så att det inte finns några kemiska produkter med gammal märkning kvar i omlopp.

– Vår uppgift blir nu att besöka återförsäljare och kontrollera att den gamla märkningen inte längre används. Det arbetet påbörjar vi under oktober 2017, berättar Susann Henriksson.

Som leverantör och försäljare har du ett ansvar att se till att de produkter du levererar eller säljer följer bestämmelserna som står i CLP-förordningen. Denna förordning gäller för alla länder inom EU/EES och i den står bland annat att kemiska produkter som är farliga för människors hälsa eller för miljön ska vara märkta med:

 • Faropiktogram
 • Signalord
 • Faroangivelser (på vilket sätt produkten är farlig)
 • Skyddsangivelser (hur man skyddar hälsa och miljö)

Höstens kontroller innebär att säkerställa att alla kemiska produkter som kräver märkning är märkta enligt CLP-förordningen, att märkningen är på svenska samt att alla barnskyddade förslutningar fungerar och att kännbar varningsmärkning finns där så krävs.

– Som användare ska du känna dig trygg med att du får korrekt information om produkten du använder. Har du som är återförsäljare fortfarande produkter med den gamla märkningen ska dessa tas bort från försäljning och vi rekommenderar dig att kontakta din leverantör för hjälp med att ändra märkningen till den nya. Har du som konsument produkter hemma med den gamla märkningen behöver du inte göra något så länge produkterna används för privat bruk och inte säljs vidare, sägerSusann Henriksson.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.