Några tips om det blir översvämning

Uppdaterad:den 16 juni 2022 15:02Arkiverad

Har du skyddat ditt hem, dina viktigaste ägodelar och dig själv så att du klarar en översvämning? Under sommaren 2021 drabbades många, både lokalt och globalt, av skyfall med översvämningar som följd.

Översvämning vid rött hus
Det är fastighetsägarens ansvar att skydda sin fastighet vid översvämning.

Skyfallen blir kraftigare

Som enskild kan du förbereda dig och dessutom gör kommunen en mängd åtgärder för att skydda och minimera riskerna. Enligt SMHIs klimatscenario kan antalet dagar med kraftig nederbörd öka med åtta till tio dagar per år. Dessutom kommer framtidens skurar innehålla 20–30 procent mer regn. Detta ställer högre krav på medborgarna att skydda sin fastighet, sitt företag, sin egendom och inte minst sig själva mot översvämning.

Vi har tagit fram en skyfallskarta som visar vilka platser i Kristianstad som riskerar att översvämmas vid extrema regn. Den kartan är numera tillgänglig för alla.

Skyfallskarta - Kristianstads kommun

Några tips till privatpersoner

 • Bryt strömmen omedelbart vid en översvämning eftersom vattnet kan vara strömförande.

 • Ta bort eller ställ upp värdefulla eller känsliga föremål som står på golvet i källare.

 • Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.

 • Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.

 • Golvbrunnar kan ställa till problem om de inte har backventiler - se till att ha filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in.

 • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du köpa en egen dränkbar pump för att kunna tömma din källare.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.