Möjligt att träna i inomhusanläggningar

Uppdaterad:den 26 januari 2021 07:40Arkiverad

Det är igen möjligt för unga födda 2005 och senare, att träna i inomhusanläggningar samt fortsatt möjligt för alla att träna på utomhusanläggningar – under vissa förutsättningar.

Regeringen meddelade 210121 att idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 eller senare, såväl inomhus som utomhus, ska kunna hålla öppet. De undantas från rekommendationen om att hålla icke-nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner eller kommuner stängda.

Beslutet innebär att offentliga aktörer bör återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt. Det gäller dock att följa pandemilagen samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Smittskydd Skåne har, utifrån regeringens besked, förtydligat vad som gäller i Skåne. Fortsatt gäller att verksamheten ska bedrivas i små grupper, träning ska bedrivas så att inte närkontakt förekommer samt att matcher inte ska genomföras. Kan verksamheten bedrivas utomhus så är det ett bättre alternativ.

Kultur- och fritidsförvaltningen gör utifrån detta följande åtgärder:

Kommunala idrottsanläggningar inomhus, inklusive Tivolibadet, öppnas för verksamhet för barn och unga, födda 2005 och senare.

 • Tisdag 26 januari börjar vi öppna upp de första anläggningarna, för att sedan fortsätta med resten så fort som möjligt. Öppning sker successivt efter att respektive anläggning anpassats för att följa den så kallade pandemilagen.
 • Omklädningsrum ska inte användas.
 • För Tivolibadet och Kristianstads ishall ges möjlighet att använda omklädningsrum, då det i dessa fall bedöms som ett mer smittsäkert alternativ.

För att verksamheten ska kunna genomföras för målgruppen gäller följande: 

 • Håll avstånd, träning ska bedrivas så att inte närkontakt förekommer
 • Utför aktiviteten i mindre grupper med maximalt åtta personer. Är ni fler så dela upp gruppen i mindre träningsgrupper
 • Dela inte utrustning med någon
 • Gemensamma omklädningsrum ska inte användas
 • Res till och från aktiviteten individuellt

Kommunala idrottsanläggningar utomhus -  konstgräsplaner, grusplaner samt friidrottsanläggningar vid Kristianstads arenaområde och Åhus IP - hålls fortsatt öppna för alla åldrar. Omklädningsrummen är stängda. 

För att verksamheten ska kunna genomföras gäller följande:

 • Håll avstånd, träning ska bedrivas så att inte närkontakt förekommer
 • Utför aktiviteten i mindre grupper med maximalt åtta personer. Är ni fler så dela upp gruppen i mindre träningsgrupper
 • Dela inte utrustning med någon
 • Gemensamma omklädningsrum ska inte användas
 • Res till och från aktiviteten individuellt 

- Fortsatt gäller att anläggningarna är öppna för yrkesmässig idrott samt skolverksamhet 

- Åtgärderna gäller så länge inget annat meddelas

För föreningar som bedriver verksamhet i en föreningsdriven anläggning anser kommunen att det är viktigt att råden följs även i dem. Det är också viktigt att föreningslivet i Kristianstads kommun lyssnar in vad som gäller i just Skåne, och inte bara lyssnar in budskap från sina respektive nationella förbund.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.