Möjlighet att söka medel för arbete mot segregation

Uppdaterad:den 3 december 2018 14:30

Kristianstads kommun arbetar kontinuerligt med att motverka segregation och för en ökad inkludering.  Föreningslivet gör en ovärderlig insats när det gäller dessa frågor. Kristianstads kommun har nu möjlighet att kunna ge er lite extra ekonomisk hjälp i arbetet.

Kristianstads kommun är en av 32 kommuner i Sverige som har blivit tilldelade extra ekonomiskt bidrag från Tillväxtverket när det gäller just arbetet mot segregation och nu vill vi gärna att ni inom föreningslivet ska få möjlighet att få ta del av detta också.

Vi vill att ni skickar in vilka aktiviteter ni har gjort när det gäller arbetet mot segregation under 2018 och även vilka kostnader ni har haft för detta arbete. Vi behöver ha verifikationer på era kostnader för att kunna använda dem i vår redovisning till Tillväxtverket. Vi behöver även föreningens kontonummer. Kostnader som ni redan har fått täckning från av oss är inte möjliga att få betalt för igen.

Vi skulle behöva ha in era uppgifter senast den 14 december 2018 till eva-marie.hagstrom@kristianstad.se

Om ni har några frågor får ni gärna höra av er till Eva-Marie Hagström, eva-marie.hagstrom@kristianstad.se eller 044-13 55 93.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.