Medborgarundersökning på gång

Uppdaterad:den 8 september 2020 16:11Arkiverad

Nu är har SCB:s medborgarundersökning skickats ut till slumpmässigt utvalda invånare. Du som är utvald får möjlighet att tycka till om hur det är att leva i vår kommun. Resultatet är värdefullt för kommunens planering och arbete.

En ensam människa på en bergstopp.
Är du en av de utvalda som har fått medborgarenkäten skickad till dig? Tack för att du tar dig tid att svara och hjälper till att förbättra din kommun!

 Statistiska centralbyrån, SCB, gör årligen medborgarundersökning där invånarna i landets kommuner får möjligheten att svara på hur de tycker det är att leva i sin kommun. Kristianstad deltar i undersökningen vartannat år.

I år får deltagarna dessutom svara på frågor om coronapandemin.

  • "Hur mycket har du personligen påverkats av coronapandemin och dess konsekvenser?"
  • "Vad tycker du om de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin?"
  • "Vad tycker du om de åtgärder som myndigheter, riksdag och regering vidtagit med anledning av coronapandemin?"

Det är några av frågorna som i dagarna landar hos 118 800 personer i 100 kommuner. I Kristianstad skickas enkäten till 1 600 personer.

– Det är första gången på tio år som vi har med nya frågor i medborgarundersökningen. Med tanke på vilken stor påverkan coronapandemin haft på människors liv och vardag tyckte vi att det var viktigt att ha med frågor om den i årets enkät, säger Amanda Hansson, undersökningsledare på SCB.

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till kommunernas verksamheter: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

Ett sätt att påverka kommunen

För kommunen är det värdefullt att få reda på vad medborgarna tycker om att bo i kommunen och hur de ser på kommunens verksamheter. Resultatet är ett viktigt för planering och utvärdering i kommunens förvaltningar.

Ju fler som svar som kommer in, desto bättre underlag får kommunen för sitt fortsatta arbete. Därför är det viktigt att så många som möjligt av de utvalda tar sig tid att svara på enkäten. Se det som en möjlighet att påverka! 

Totalt 273 av Sveriges 290 kommuner har någon gång varit med i undersökningen sedan starten 2005

– Ju fler kommuner som deltar, desto större möjligheter blir det att jämföra sina resultat med andra kommuner, säger Amanda Hansson.

Fakta om SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

I SCB:s statistikdatabas går det att hitta resultat från tidigare års undersökningar och att jämföra resultaten mellan kommunerna.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.