Mäns dubbla roller i hedersvåldet i fokus på utbildningsdag

Uppdaterad:den 7 februari 2019 15:24Arkiverad

Sessionssalen i Rådhus Skåne fylldes av medarbetare från skola, omsorg och socialtjänst för en gemensam utbildning om hedersvåld. Föreläsare var Alán Ali - bilmekanikern som skolade om sig till sexualupplysare och genusvetare. Han pratade om hur hedersvåldet även drabbar pojkar och män.

Det är 17 år sedan Fadime Sahindal dödades av sin pappa. Till minne av henne och för alla de som utsätts för hedersvåld arrangerades en utbildningsdag för medarbetare om Hedersvåld.
Det är 17 år sedan Fadime Sahindal dödades av sin pappa. Till minne av henne och för alla de som utsätts för hedersvåld arrangerades en utbildningsdag för medarbetare om Hedersvåld.
Christel Jönsson tackas för sitt inledningstal
Kommundirektör Christel Jönsson tackas för sitt inledande tal.

För femte året i rad ordnade Kristianstads kommun en utbildningsdag om hedersvåld den 6 februari, till minne av Fadime Sahindal som mördades av sin pappa 2002. Kommundirektör Christel Jönsson inledde dagen med Abbas låt I have a dream och betonade att hundra tusentals barn och flickor i världen inte kan drömma. Deras tillvaro är begränsad och upptas med upplevelser av tvångsgifte och könsstympning.

Pojkar och mäns dubbla roller

Huvudtalare var Alán Ali, ordförande för riksorganisationen MÄN och frilandsföreläsare. Alán Ali pratade om pojkar och mäns dubbla roller inom hederskulturen och hur unga pojkar påverkas av hedersnormer och hur det patriarkala samhället sätter mannen i en överordnad ställning. Han delade med sig av grundläggande kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck och synen på heterosexualitet som en av grundpelarna i hederskulturen och vad det kan innebära att leva som HBTQ-person i en hederskontext.

Alán Ali, ordförande för föreningen MÄN.
Alán Ali föreläste om mäns dubbla roller inom hederskulturen.

 

Fadimedagen, en återkommande utbildningsdag

Varje år arrangerar Kristianstads kommun en utbildningsdag för medarbetare som möter barn och ungdomar som är i riskzonen att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med dagen är att genom kunskap och ökad förståelse upptäcka, förebygga och agera mot alla former av hedersrelaterat våld och förtryck.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.