Majoriteten lägger förslag till budget för 2024

Uppdaterad:den 15 maj 2023 21:21Arkiverad

Den styrande majoriteten i Kristianstads kommun har presenterat sitt budgetförslag för nästa år. Trots kärva ekonomiska tider utökas ramarna för nämndernas verksamhet med drygt 82 miljoner kronor utan att skatten höjs.

Christina Borglund (KD), Camilla Palm (M), kommunens ekonomidirektör Oscar Nilsson och Ian Fernheden (SD) gick igenom budgetförslaget vid en presskonferens. Hela förslaget finns att läsa under Relaterad information.
Christina Borglund (KD), Camilla Palm (M), kommunens ekonomidirektör Oscar Nilsson och Ian Fernheden (SD) gick igenom budgetförslaget vid en presskonferens. Hela förslaget finns att läsa under Relaterad information.

Årets budget omfattar totalt cirka 8 miljarder kronor, som till mer än 85 procent går till skola, omsorg och sociala insatser.

– På grund av det ekonomiska läget har vi valt att sänka resultatmålet till noll och gör en utdelning ur de gamla vinster som kommunföretagen har byggt upp. På det viset skapar vi utrymme för sådant som vi vill och måste satsa på nästa år. Det här är en tillfällig lösning och det är viktigt att vi sedan går tillbaka till resultatmålet igen, säger kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm (M).

Det sänkta resultatmålet och ett uttag med 22,2 miljoner kronor från kommunens moderbolag Kristianstad kommunföretag KKF ger totalt 82,2 miljoner kronor till ramökningar och tillfälliga prioriteringar. Dessutom får nämnderna full kompensation för löne- och lokalkostnadsökningar med över 100 miljoner kronor. En pott på 21 miljoner sätts av för volymökningar, exempelvis ökad tillströmning av elever i skolorna och ökat antal kunder i omsorgen.

Budgetfullmäktige 14 juni

Kristianstads kommun styrs sedan höstens val av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. De tre partiernas gruppledare Camilla Palm (M), Ian Fernheden (SD) och Christina Borglund (KS) presenterade sitt budgetförslag vid en presskonferens på måndagseftermiddagen. Det blir huvudförslaget när kommunfullmäktige samlas för att fatta beslut om nästa års budget den 14 juni.

– Alla våra tre partier gick till val på att hushålla väl med kommuninvånarnas pengar och det gör vi med den här budgeten. Vi är försiktiga men samtidigt offensiva med satsningar som vi anser är långsiktigt viktiga, säger Christina Borglund (KD).

Ingen skattehöjning

Någon skattehöjning har inte varit aktuell i budgetdiskussionen.

– Det hade inte varit bra att höja skatten i ett läge där alla andra kostnader ökar i samhället. Vi ska inte lägga mer börda på bördorna, säger Ian Fernheden (SD).

– Med det utrymme vi har tycker jag att det är bra prioriteringar vi gör här, säger Camilla Palm (M).

Den tidigare ordföranden för omsorgsnämnden gläds bland annat åt att medarbetare i omsorgen som börjat utbilda inom äldreomsorgslyftet får gå färdigt sina utbildningar trots att de statliga pengarna uteblir och åt att i budgeten till omsorgen också ryms tre nya dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning och ett nytt vård- och omsorgsboende i Tollarp.

Trygghet ett mantra

Christina Borglund (KD) påpekar att det finns ett tydligt fokus i satsningarna, oavsett om de riktar sig till de äldre, till skolelever eller till föreningar och stadsutveckling.

– Ett övergripande mantra är trygghet, även för flera av de prioriteringar som inte omfattas av de drygt sex miljoner kronor som har det som uttalad rubrik. Vi vill skapa en trygg känsla hos kommuninvånarna, säger hon.

I budgeten finns även en plan för investeringar, som de närmaste tre åren hamnar på över en miljard kronor om året.

– Den investeringsramen behöver vi få ner på längre sikt. Med stigande räntor riskerar det att påverka utrymmet för driften och innebär att vi skjuter över kostnaderna på kommande generationer, säger Camilla Palm.

Hela budgetförslaget finns att läsa under Relaterad information.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.