Lex Sarah leder till nya rutiner för överrapportering

den 10 maj 2022 16:44Arkiverad

Kunderna på en demensavdelning lämnades utan tillsyn under cirka 30 minuter i samband med överrapportering mellan kvälls- och nattpersonal. Under den tiden föll en kund så illa att hen senare avled av sina skador. Nu har åtgärder tagits fram för att förhindra liknande händelser.

Händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg i enlighet med lex Sarah.

 –­Det som hänt är djupt beklagligt. Vi vidtar nu åtgärder för att förebygga liknande händelser i framtiden, bland annat i form av en ny rutin för överrapportering mellan kvälls- och nattpersonal, där rapporteringen ska ske på varje avdelning, säger Camilla Gärdebring, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Andra åtgärder som införts är dialoger med all personal om när och hur överlämningen av ansvaret till nattpersonalen ska gå till. Medarbetarna har även fått ökad kunskap om risker för fallolyckor kopplat till behandling med vissa läkemedel.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.