Lex Sarah-anmälan till följd av kvalitetsbrister på boende

den 7 oktober 2022 13:20Arkiverad

Den senaste tiden har flera allvarliga avvikelser som rör omsorgen på ett vård- och omsorgsboende rapporterats. Därför gör Kristianstads kommun nu en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Bland annat har det funnits brister i överföring av information, planering och genomförande av insatser.

För att säkerställa att händelserna inte ska ske igen har flera olika åtgärder gjorts kopplade till enskilda brister. Framöver kommer även mer omfattande insatser genomföras för att se till att rutiner följs och att det dagliga arbetet planeras på ett bra sätt. Personalens kompetens kommer även stärkas med utbildningar inom olika områden.

 – Vi ser allvarligt på det som inträffat och har nu stort fokus på att höja kvaliteten till en god nivå igen så att kunderna ska få en trygg och stabil vardag framöver, säger Ulrika Johannesson Olsson, verksamhetschef för vård- och omsorgsboende.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.