Mer lek till Fjälkinge

Uppdaterad:den 11 april 2019 08:52Arkiverad

Varje år rustar kommunen upp och bygger nya lekplatser runt om i orterna. I år infrias ett gammalt löfte – att förbättra Fjälkinges lekplatser.

Fjälkinge från Fjälkinge backe.
Fjälkinge från Fjälkinge backe.

Kommunens park – och lekplatsprogram är ett årligt projekt på C4 Teknik där lekplatser och grönområden rustas upp i en särskild ort varje år. Förra året rustades lekplatserna upp i Tollarp och dessförinnan Åhus. I år infriar kommunen ett gammalt löfte från 2014, att lägga park- och lekplatsprogrammet i Fjälkinge.

Innan upprustningsprogrammet togs fram gavs Fjälkingeborna möjlighet att påverka innehållet i programmet. Svaren samlades in via byastämman i Bäckaskog 2017, via webbenkät på kommunens webbplats och i träffar med Fjälkinge byfrämjare.

- Engagemanget från invånarna har varit extra högt i Fjälkinge och det har vi byfrämjarna att tacka för. Det är bra att vi har drivna föreningar att diskutera orternas utveckling med, säger Henrik Wester, informatör på C4 Teknik.

Under våren och försommaren 2019 kommer lekplatserna på Egnahemsvägen, Farmarevägen, Folketshusparken och Tobakslyckevägen i Fjälkinge att rustas upp. Vid Svalvägens finns en lekplats som redan är i bra skick så där kompletteras lekplatsen istället med ny bollaktivitet  – teqball. Spelet beskrivs enklast som en hybrid mellan fotboll och pingis. Man spelar fotboll över ett pingisbord helt enkelt. På byastämman i Bäckaskog mottogs även förslag om att inkludera Bäckaskog och Nymö i programmet för Fjälkinge, så de orternas lekplatser rustas också upp.

Ritning över den nya temalekplatsen. Du hittar en zoombar bild med ritning och lekredskap under relaterad information.

Vid den lilla lekplatsen söder om Kulladals förskola vid Megalitvägen sker den största förändringen för året. Där anläggs en stor helt ny tillgänglighetsanpassad lekplats till hösten 2019, där temat blir vikingar.

– I webbenkäten fick vi in flera roliga förslag på tema. Vi fastnade för vikingar då flera utgrävningar från just vikingatiden har gjorts i Fjälkinge, säger Anna Ekdahl, landskapsarkitekt på C4 Teknik, som har tagit fram konceptet för Fjälkinge.

Ett stort vikingaskepp blir ett av de nya lekredskapen på den nya temalekplatsen.

De arkeologiska förutsättningarna innebär också att tidplanen för temalekplatsen just nu är lite osäker. All grävning på platsen kräver schaktövervakning med arkeolog. Om fynd hittas blir det eventuellt en arkeologisk utgrävning.

– Vår förhoppning är att temalekplatsen, som påbörjas efter sommaren, ändå ska bli klar under hösten, säger Anna Ekdahl.

Att park- och lekplatsprogrammet kommer just till Fjälkinge i år är ingen slump, utan ett resultat av ett löfte som tyvärr inte infriades för orten 2014.

- Vi har haft dåligt samvete sedan vi fick prioritera bort Fjälkinge 2014. Men, nu är vi glada att vi äntligen kan fixa lekplatserna åt Fjälkingeborna. Vi hoppas att de blir nöjda, säger Henrik Wester.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.