Landsbygdsfonden öppen för ansökningar

den 1 oktober 2019 15:24Arkiverad

Nu är det dags att söka medel ur landsbygdsfonden igen. Fonden stöttar projekt och aktiviteter som bidrar till lokal utveckling och på så sätt uppfyller kommunens landsbygdsprogram. Sista ansökningsdag är den 4 november 2019.

Det är tredje året i rad som landsbygdsfonden stöttar aktiviteter och projekt. Ansökningar administreras och behandlas av landsbygdsrådet. Varje ansökan prövas mot kommunens landsbygdsstrategi.

För 2019 finns ett stöd på 200 000 kronor avsatt till landsbygdsrådet, varav hälften av pengarna delas ut på våren och hälften på hösten. Organisationer kan söka max 30 000 kr (inklusive moms) per kalenderår. Våren 2019 beviljades sex organisationer stöd.

Höstens ansökningar ska vara oss tillhanda senast den 4 november 2019, för att därefter beslutas av landsbygdsrådet.

Läs mer om landsbygdsfonden och hur du ansöker i länken under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.