Landsbygdsfonden delar ut medel till lokal utveckling

den 5 december 2018 10:28

Landsbygdsrådet beslöt på senaste mötet att bevilja sju av de inkomna ansökningarna medel från landsbygdsfonden. Syftet med fonden är att ge föreningar och organisationer på landsbygden en möjlighet att söka stöd för sina utvecklingsidéer.

– Till höstens ansökningsomgång fick vi in 10 ansökningar på totalt 258 000 kronor, säger Lena Holst (C), ordförande i landsbygdsrådet och ansvarig för landsbygdsfrågorna i kommunen.

Alla ansökningar hanteras och behandlas av landsbygdsrådet. Varje ansökan prövas mot kommunens landsbygdsstrategi.

För 2018 fanns det 200 000 kronor för till landsbygdsfonden att fördela, där 100 000 fördelas på två sökomgångar.

– Under 2018 har vi fått in 22 ansökningar på totalt över 540 000 kronor, vilket har inneburit att vi tvingats att prioritera i ansökningarna, säger Lena Holst.

Följande föreningar erhöll stöd vid höstens ansökningstillfälle:

 • Fjällbo Villaförening får 10 000 kronor för inköp av material till ett mindre
  utegym i anslutning till befintlig motionsslinga och tennisbana.
 • Önnestads Hembygdsförening får 15 000 kronor för att bygga en förrådsstuga i liknande stil som deras hembygdsstuga.
 • Ivö Bollklubb får 10 000 kronor till gymutrustning.
 • Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening får 15 000 kronor till inköp till trädgårdsredskap.
 • Fjälkinge Byfrämjare får 10 000 kronor till inköp av diverse material till arrangemang vid tornet på Fjälkinge backe.
 • Åhus Blåsorkester får 15 000 kronor till inköp av tröjor som medlemmarna kan bära i samband med konserter.
 • Kristianstads Teaterförening får 25 000 kronor till småplatsstöd för 2019.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.