Villorna på Borgmästarevägen i området har karaktäristiska detaljer från 50- och 60-talen.
Villorna på Borgmästarevägen i området har karaktäristiska detaljer från 50- och 60-talen.

Kulturmiljön kring Hallarödsvägen i Vä kartlagd

Uppdaterad:den 17 maj 2017 14:07

På 50- och 60-talet byggdes villaområdet kring Hallarödsvägen i Vä. Nu har bebyggelsen och den omkringliggande naturen kartlagts och kommunen har tagit fram riktlinjer. Detta för att skapa förståelse och stolthet hos villaägarna över husen de bor i.

Kristianstads kommun har tagit fram riktlinjer för området kring Hallarödsvägen i Vä för att belysa områdets kulturmiljövärden.

– Riktlinjerna är en vägledning vid eventuella förändringar i boendemiljön. Detta för att områdets unika karaktär ska bevaras vid framtida utveckling och ombyggnader av bostadsområdet, säger Katarina Olsson, Kristianstads kommuns stadsantikvarie.

Tidstypiska detaljer

Villorna kring Hallarödsvägen har karaktäristiska detaljer från 50- och 60-talen. Detta gäller bland annat tak, fasadmaterial, fönster, dörrar och entréer. Innan bostadsområdet byggdes var det täckt av en tallskog. Delar av tallskogen finns kvar och även naturen och grönskan i området ger ett högt kulturhistoriskt och miljöskapande värde.

Nya ägare

Området står, precis som många andra bostadsområden från den här tiden,  inför ett generationsskifte.

– Nya husägare ställer nya krav på sitt boende. Riktlinjerna är ett stöd både för villaägarna och bygglovshandläggare om någon vill bygga om sitt hus, säger Marie-Louise Gustafsson bygglovshandläggare i Kristianstads kommun.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.