Kristianstads stadskvaliteter undersöks

Uppdaterad:den 15 april 2019 09:55Arkiverad

Kristianstads kommun är en av fem kommuner som tillsammans med Region Skåne undersöker vad som gör att vi uppskattar att bo där vi bor. – Det behövs mer kunskap om de värden vi anser höjer stadskvaliteten för att kunna skapa miljöer som upplevs trygga, levande och attraktiva, berättar Per Blomberg.

Projektet har som syfte att finna de faktorer som mest påverkar vår upplevelse av en plats. – Vi tittar bland annat på de områden som utifrån statistiken anses populära för att se vilka faktorer där som påverkar intresset. Nästa fråga är sedan om vi i vår planering och byggande kan föra in några av dessa faktorer för att höja kvaliteten på ett område, förklarar planeringsarkitekt Per Blomberg.

Men teorin behöver också jämföras med verkligheten. Därför vill nu projektet ta hjälp av alla boende i Kristianstad. En undersökning kommer att genomföras med frågor om närmiljö så som tillgång till exempelvis handel, service, parker och naturområden. Resultatet av undersökningen kommer sedan att implementeras i det fortsatta arbetet med att utveckla de olika stadskvaliteterna.

Undersökningen kommer att ske genom en enkät som riktar sig till boende i staden Kristianstad.
– Genom att svara på enkäten kommer du att bidra till att göra staden bättre och mer attraktiv. Det tar bara några minuter och vi hoppas att många tar chansen att hjälpa oss i detta arbete, avslutar Per Blomberg.  

Fakta om enkäten
Undersökningen genomförs i samarbete med konsultföretaget Ramboll.
Svaren kommer att analyseras av Ramboll och sedan ingå som ett underlag i projektets slutrapport.
Enkäten vänder sig endast till boenden i staden Kristianstad.
Sista dag för att besvara enkäten är den 30 april.

Länk till enkäten

Kontakt
Per Blomberg
Planeringsarkitekt, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristianstads kommun
Tele: 044-13 26 14, 0728-85 78 14

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.