Kristianstad växer på alla fronter

Uppdaterad:den 22 februari 2019 14:52Arkiverad

Kristianstads kommun växer och är snubblande nära att spränga gränsen för 85 000 invånare. Förra året ökade kommunens befolkning med 757 invånare och vid årsskiftet var vi 84 908 kommuninvånare enligt SCB:s officiella mätning. Kristianstad ökar i alla kategorier med fler nyfödda och fler inflyttade.

Två ungdomar som bor i Kristianstads kommun
Kristianstads kommun växer, vi är nära 85 000 invånare.

–  Vi har sett en stadig ökning av invånarantalet under flera år och det är mycket positivt. Det är viktigt att vi nu har fått igång bostadsbyggandet ordentligt så att alla som vill flytta hit verkligen kan göra det, säger kommunalrådet Pierre Månsson.

Plus på alla fronter

Förra årets trendbrott med positivt flyttnetto gentemot övriga Skåne håller i sig och gav ett plus på 115 personer. Tidigare år har det varit ungefär lika många som flyttade in och ut mellan Kristianstad och andra skånska kommuner men ofta med ett litet minus för vår kommun. Nu går Kristianstads kommun plus på alla fronter. Antalet nyfödda 2018 var 929, samtidigt som 831 personer avled och födelsenettot blev alltså 98. I nästan hälften av de skånska kommunerna blev det ett negativt födelsenetto med fler döda än födda under året. Omflyttningen var omfattande under året med 4 274 inflyttade och 3 620 utflyttade i kommunen. Alla skånska kommuner utom Simrishamn ökade i befolkningsantal och Skåne hade vid årsskiftet 1 362 164 invånare efter en ökning med 17 475.

Fler kvinnor än män

I riket som helhet ökade befolkningen med 1 09 943 invånare och Sveriges officiella invånarsiffra för 2018 slutade på 10 230 185 invånare. Sedan 2016 har männen i Sveriges befolkning varit fler än kvinnorna. Vid utgången av 2018 var kvinnorna 49,7 procent och männen 50,3 procent av Sveriges invånare. I Kristianstad är kvinnorna fortfarande något fler med en könsfördelning på 50,1 kvinnor och 49, 9 män.

Fler äldre

I ålderskategorier har Kristianstad har 21,1 procent barn upp till 17 år, 57,3 procent mellan 18 och 64 år och 21,6 procent över 65 år. Det innebär att Kristianstad har en mindre andel invånare i arbetsför ålder och en större andel äldre jämfört med genomsnittet i riket och att ytterligare en liten förskjutning uppåt i ålder har skett sedan förra året. Fördelningen leder till att Kristianstads invånare har en genomsnittsålder på 42 år, medan snittet i riket är 41,2.

– Vi kan inte blunda för att en åldrande befolkning behöver mer vård och omsorg och det blir en ekonomisk utmaning för kommunen. Den stora andelen barn ställer också krav på utbyggnad av skolor och förskolor. Det är positivt att det föds många barn och att människor lever längre, men vi behöver fler i arbetsför ålder som flyttar hit och jämnar ut balansen, säger kommunalrådet Pierre Månsson.

Invandring och utvandring

Andelen invånare med utländsk bakgrund är lägre i Kristianstad än i landet i genomsnitt. I Kristianstad har 24 procent av invånarna utländsk bakgrund, varav 18,4 procent är utrikes födda och 7,7 procent har utländskt medborgarskap. Rikssiffrorna visar här 24,9 med utländsk bakgrund varav 19,1 utrikes födda och 9,1 procent utländska medborgare. Till Kristianstad invandrade 761 personer förra året medan 346 personer utvandrade.

I övrigt berättar SCB:s årsstatistik bland annat att vi i Kristianstads kommun har 34,7 procent av befolkningen som är gifta och 9,9 procent som är skilda. I landet som helhet var 33 procent gifta och 9,7 procent skilda.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.