Kristianstad slår rekord i UF-företagande

den 12 december 2019 13:41Arkiverad

Fler gymnasielever än någonsin tidigare driver UF-företag i Kristianstad. 329 elever driver nu UF-företag, att jämföra med 218 i fjol. ”Vi har jobbat aktivt med att lyfta UF-företagandet, och fått med oss alla gymnasieskolor”, säger Ella Ekenberg, näringslivsutvecklare på Kristianstads kommun.

I höstas samlades över 3000 elever i Arenan när Kristianstad arrangerade den regionala UF-mässan. I såväl Kristianstad som i Skåne har UF-företagandet ökat kraftigt detta läsåret.
I höstas samlades över 3000 elever i Arenan när Kristianstad arrangerade den regionala UF-mässan. I såväl Kristianstad som i Skåne har UF-företagandet ökat kraftigt detta läsåret.

Tillsammans med Lund har Kristianstad ökat rekordartat när det gäller UF-elever. Jämfört med läsåret 2018/2019 har antalet elever som driver företag ökat med över 50 procent.

I Skåne totalt finns det under detta läsår 3520 elever som driver UF-företag, vilket innebär att Skåne är den region som har största ökningen i landet. Kristianstad har 329 UF-elever, en ökning med 111 elever sedan förra läsåret.

Och i Kristianstad är det inte heller bara de högskoleförberedande programmen som har UF-företagande, utan även de yrkesinriktade programmen har en hel del studerande som driver UF-företag. Ser man generellt till landet är det framför allt de högskoleförberedande programmen som har UF-förtagande.

”En stor anledning till ökningen är att alla skolor i Kristianstad nu har UF-företagande. Vi har också plockat in näringslivet i arbetet med UF, vilket varit väldigt positivt. Det har ökat elevernas möjligheter till att ställa ut sina UF-företag och även att få rådgivning av mentorer inom näringslivet”, säger Ella Ekenberg.

I arbetet med UF har man också tagit fram ett årshjul, vilket förenklat arbetet för alla parter, och lyft UF-företagandet., Nu vet såväl lärare som elever redan från början vilka datum som gäller för olika aktiviteter under året.

”Vi kommer fortsätta utveckla arbetet, och hoppas öka andelen elever som väljer UF-företagande ytterligare. Även om inte alla blir företagare så får man en förståelse för hur det är att driva företag, vad som krävs, vilken retorik som behövs – flera olika faktorer man har nytta av i sitt framtida yrkesliv oavsett vilket arbete man väljer, säger Ella Ekenberg.

Forskningen visar att personer som drivit UF-företag i gymnasiet oftare startar företag än andra, har lägre arbetslöshet och tjänar mer.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.