Kristianstad i topp - bland de bästa på klimatanpassning

den 10 juni 2021 17:53Arkiverad

Igår kom IVL:s och Svensk Försäkrings kartläggning av kommuners arbete med klimatanpassning. Kristianstads kommun hamnade på en fin delad tredjeplats.

Vy över Kristianstad och Helgeå.
Foto: Kristianstads kommun/Claes Sandén

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkrings kartläggningen av kommunernas klimatanpassningsarbete visar att nästan alla kommuner anger att de har påverkats av klimatförändringar och extrema väderhändelser.

De flesta kommunerna som har svarat på enkäten (160 av 180) berättar att de i dagsläget arbetar med klimatanpassning, men det är stor skillnad på hur långt kommunerna har kommit. Och färre än hälften har avsatt resurser för klimatanpassningsåtgärder. 

De kommuner som har placerat sig i topp i årets kartläggning är Lomma, 1:a plats i rankningen, Norrköping på 2:a plats och på delad 3:e plats: Kristianstad, Ängelholm, Söderhamn, Skövde och Arvika.

Gemensamt för kommunerna i topp är att de har fattat ett politiskt beslut om att arbeta med klimatanpassning. De har också integrerat klimatanpassning i sin ordinarie verksamhet och avsatt resurser för att samordna arbetet.

I Kristianstads kommun har klimatanpassningsfrågan  legat  högt  på  den  politiska  agendan  i kommunen  under  lång  tid. Ett långsiktigt arbete och en förståelse för de utmaningar som klimatförändringarna innebär genomsyrar kommunen. Kristianstads kommun  fokuserar  på  att  skydda  samhället  mot  klimatförändringar  genom  att  ta  hänsyn  till stigande havsnivåer och skydd av grundvattnet. 

I början av 2021 tog kommunen fram en ny plan för utbyggnad av vallskyddet. Systemet med vallar och  pumpstationer  ska  skydda  Kristianstad  mot  översvämning  i  mer  än  100  år  framöver.  Planen beskriver en successiv utbyggnad under de  kommande  20 åren, till en uppskattad kostnad på 1,6 miljarder kronor.

– Det  är  viktigt  med  ett  kommunövergripande   arbete   där   alla   förvaltningar   och   bolag   bidrar   till klimatanpassningsarbetet utifrån sin expertis och rådighet. Det är även viktigt med kommunikation och dialog med medborgare och företag, bland annat kring deras roll i det förebyggande arbetet, säger Magnus Lund, klimatstrateg i Kristianstads kommun.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.