Kristianstad dränks i TV

Uppdaterad:den 5 maj 2022 17:44Arkiverad

Kristianstad dränks av en översvämning i SVT-programmet Samhällskollaps. I programmet deltar Kristianstads räddningschef Andreas Bengtsson i ett simulerat orkanscenario. Syftet med programmet är att visa hur samhället agerar i en katastrofsituation. Programmet visas i SVT 1 kl. 21 den 4 maj.

Tre personer diskuterar.
Jan Thörnqvist fd insatschef i Försvarsmakten, Andreas Bengtsson, chef för räddningstjänsten i Kristianstad och Frida Sjöstedt, biträdande beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Skåne är tre av deltagarna i panelen som spelar upp översvämningsscenariot.

I TV-serien Samhällskollaps testar Felix Herngren och Camilla Kvartoft Sveriges krisberedskap. I sex olika typer av kriser som simuleras i programmet ställs svenska beslutsfattare inför att hantera olika scenarier som på djupet påverkar det svenska samhället. I det första programmet utspelade sig ett scenario med en hackerattack, det andra skildrade en terrorattack och det tredje scenariot är en orkan som orsakar översvämning med Kristianstad som exempel.

Kristianstad har förstås valts ut eftersom vi har ett utsatt läge för översvämning. Samtidigt vill Karl-Erik Svensson, som är dammtekniskt sakkunnig i kommunen och medverkar i programmet, understryka att det översvämningsförlopp som programmet utgår ifrån, där enorma mängder vatten forsar genom Tivoliparken och fyller centrum, är helt osannolikt. Åtminstone inom de närmaste hundra åren.

- Själva översvämningsförloppet är taget ur sitt sammanhang för att ge en grund till scenariot som ska visa hur samhället agerar vid en händelse av det här slaget, säger han.

Det kommer i verkligheten att dröja hundra år innan vattennivåerna blir så höga att de kan skölja in över staden på det sätt som beskrivs i programmet. Innan dess kommer det att ha byggts en vall även vid Tivoliparken.

- Men det är bra att riskerna med översvämning uppmärksammas. Det kan vara en påminnelse för många om hur viktigt det är att vi i kommunen arbetar med vår plan för en för en fullständig utbyggnad av vallarna, säger Karl-Erik Svensson.

Även räddningschefen Andreas Bengtsson hoppas att programmet kan öka medvetenheten om hur viktigt det är att ha beredskap för krissituationer.

- Vi övar regelbundet med scenarier på liknande sätt som det som visas i TV-programmet. Det är bra om serien kan öka förståelsen för att både myndigheter och privatpersoner behöver rusta sig för extraordinära händelser och ha en god beredskap, säger han.

Under Relaterad information hittar du länkar där du kan läsa om hur kommunen arbetar med skyddet mot översvämningar och med krisberedskap. Du hittar också råd och tips om hur du själv kan bli bättre förberedd för kriser av olika slag.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.