Kommunens ekonomidirektör blir tf biträdande kommundirektör

Uppdaterad:den 7 juni 2023 13:42Arkiverad

Kommunens ekonomidirektör Oscar Nilsson är utsedd till tillförordnad biträdande kommundirektör från och med den 1 juni 2023 till den 31 maj 2024.

Oscar Nilsson
Oscar Nilsson är utsedd till biträdande kommundirektör i ett år framåt.

Sedan sensommaren 2019 har Oscar Nilsson varit ekonomidirektör i kommunen och får nu ett bredare uppdrag. Oscar är 42 år, uppväxt på Ivö och bor sedan åtta år i Bäckaskog med sin familj. Efter civilekonomexamen ledde intresset för samhällsfrågor honom till kommunsfären och han arbetade i flera skånska kommuner innan han fick tjänsten som ekonomidirektör i hemkommunen 2019.

Oscar Nilsson ersätter Petar Cavala, vars anställning nyligen avslutades.  En tillförordnad ekonomidirektör kommer att tillsättas när facklig samverkan har genomförts.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.