Kommunens arbetsmiljöpris till Tätörtsvägen

Uppdaterad:den 10 december 2019 16:24Arkiverad

Demensboendet Tätörtsvägen får kommunens arbetsmiljöpris 2019. Tätörtsvägen får priset för ett målmedvetet och strukturerat utvecklingsarbete i syfte att göra gott för både kunder och medarbetarna.

Mikela Lennvig och verksamhetschefen Maria Bergström tog emot arbetsmiljöpriset.
Mikela Lennvig och verksamhetschefen Maria Bergström tog emot arbetsmiljöpriset.

Prissumman på 25 000 kronor ska användas till hälsofrämjande åtgärder som bidrar till verksamhetens utveckling samt en god arbetsmiljö.

Tätörtsvägen i Åhus är ett vård- och omsorgsboende med inriktning demens. Boendet har 36 lägenheter och 35 medarbetare. På Tätörtsvägen läggs fokus på det friska. Här står välbefinnande, glädje och trygghet i centrum i förhållande till kund.

Prisregn över Tätörtsvägen

Kommunes arbetsmiljöpris blir ytterligare en utmärkelse för Tätörtsvägen.

Svenskt Demenscentrum har tilldelat Tätörtsvägen utbildningsmodellen Stjärnmärkt som är en metod att¨kvalitetssäkra omsorgen. 

Tätörtsvägen har  utsetts till Sveriges bästa äldreboende i en ranking efter Socialstyrelsens öppna jämförelser 2019.

Maria Bergström, verksamhetschef på Tätörtsvägen fick tidigare i höstas andraplatsen i Ledarnas ”Guldkransen – årets bästa chef inom vård och omsorg”.

Juryns motivering till 2019 års Arbetsmiljöpris:

"Årets pris går till en verksamhet som präglas av ett ständigt målinriktat utvecklingsarbete med kunden i centrum kombinerat med stor omtanke och respekt för varandras likheter och olikheter i det dagliga arbetet.

Genom ett gott ledarskap, som visar vägen, och engagerade modiga medarbetare lyfter arbetsgruppen varandras förmågor till helt nya nivåer. Goda idéer bollas och förverkligas. Utmaningar och framgång föder arbetsglädje som smittar av sig på dem ni är till för.

Under mottot här finns inga hinder - ingenting är omöjligt om bara viljan finns, har verksamheten skördat nationella utmärkelser och uppmärksamhet. Ett kvitto på hårt arbete som gagnar både kund och medarbetare.

Tätörtsvägen – det är här det händer!"

Kristianstads kommuns arbetsmiljöpris

Kristianstads kommun delar varje år ut ett arbetsmiljöpris till den förvaltning, enhet eller arbetsplats som förändrat eller förbättrat den gemensamma arbetsmiljön på ett positivt och kreativt sätt. Med arbetsmiljöpriset uppmärksammas arbetsplatser som på bred front arbetar offensivt med sin arbetsmiljö samtidigt som goda exempel och kunskaper om arbetsmiljö sprids inom kommunen. Priset har delats ut sedan 1995.

Senaste årens pristagare:

  • 2018 – Öllsjö förskolor
  • 2017 – Lantmäterimyndigheten
  • 2016 – Kulturhuset Barbacka
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.