Kemi och fysik i förskola

Uppdaterad:den 10 januari 2019 16:21Arkiverad

Kemi och fysik i förskola, kan man ha det? Ja, det kan man och ja det ska man. Men hur gör man? Högskolan i Kristianstad har tillsammans med kommunen under tre års tid arbetat med ett kombinerat kompetensutvecklings- och forskningsprojekt för att stärka målområdet naturvetenskap i förskolan.

Experiment i förskola
Experiment i förskola

2014 började Lina Hellberg som kommundoktorand på 50%. På denna del av sin tjänst började hon redan då forska om naturvetenskap i förskolan.

- Skolinspektionen hade granskat förskolor vad gäller målområdet naturvetenskap och kom fram till att det då mest handlade om djur och natur. Och i de fall kemi och fysik var i fokus var det mer i avgränsade experiment och inte som en naturlig del i ett sammanhang.

På de andra 50% arbetar Lina Hellberg i skolområde Norra och där upplevde hon att pedagogerna kunde känna en osäkerhet och inte alltid hade de rätta verktygen för att lyckas med sitt uppdrag, kopplat till det naturvetenskapliga innehållet.

- Men nu känner jag att det verkligen har blivit en förskjutning från osäkerhet till att bli en naturlig del av vardagen.

Modellbaserad undervisning

Medarbetarna har deltagit i såväl föreläsningar och digitala frågelådor till workshops och fokusgruppsdiskussioner. Undervisning och lärandeprocesser stöds också av datorplattor. Inom projektet utvecklas, implementeras och utvärderas modellbaserad undervisning och lärande.

- Det handlar om att ha ett planerat lärandeobjekt, ex. vattenrening, vilket man sedan iscensätter och sedan får barnen återberätta vad de fått med sig. Ibland används en digital app som gör att barnen kan se långsamt skeende fenomen i ett snabbare tempo ex. snö som smälter, fortsätter Lina Hellberg.

Högskolan sökte medel via en forskningsplattform. Fem forskare blev knutna till projektet, alla med olika kompetensprofiler. Projektet fick namnet ”Undervisning och lärande i förskolan om kemi- och fysikrelaterade vardagsfenomen”.

Stort projekt som bara är början

- Vi drog igång 2016 och samtlig förskolepersonal, totalt 150 personer, från skolområde norra deltar. De är bl.a. förskolechefer, förskollärare, barnskötare och assistenter.

Samarbetet går mot sitt slut, men arbetet är långt ifrån klart.

- Vi har försökt att tillhandahålla verktygen, både vad gäller ämneskunskap, arbetsmodeller och digitala verktyg, men det måste underhållas fortsätter Lina Hellberg.

Projektet har redan givit mycket material som lyfts både nationellt och internationellt. Efter avslutningen i augusti väntas ett par forskningsartiklar publiceras.

Fakta

Skolområde Norra sträcker sig från de nordligaste delarna av kommunen med Arkelstorp som basort ner via Balsbygden till Näsby.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.