Kanalgatan blir snyggare och säkrare

den 21 november 2023 11:59Arkiverad

Snart börjar ett stort arbete på Kanalgatan. Hela nästa år byggs gatan om i etapper för att bli både säkrare och snyggare.

Under 2024 kommer Kanalgatan att byggas om i etapper.
Under 2024 kommer Kanalgatan att byggas om i etapper.

Längs Kanalgatan pågår sedan en tid tillbaka två stora bostadsprojekt – Tempotorget norr om stadskärnan och Östermalms park strax öster om den. Det har länge varit problem med buskörning på gatan, och säkerheten behöver skärpas.

I januari börjar Kanalgatan byggas om till en vacker stadsgata med en säkrare utformning. Gatan omgestaltas med ny belysning, bredare gång- och cykelstråk med säkrare passager och gröndiken som fördröjer regnvatten.

Ombyggnationen innebär också comeback för skulpturen ”Laxmöte”, som tidigare stått utanför biblioteket. Skulpturen placeras nu utanför entrén till Kulturkvarteret mot kanalen.

Ombyggnaden påbörjas vid Södra Kaserngatan i mitten av januari 2024 och pågår sedan i etapper upp till Snapphanevägen, där det avslutas vintern 2024. Total kostnad för projektet är 49 miljoner kronor och av det får Kristianstads kommun 15 miljoner i stadsbidrag.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.